EU-päätös tuli: Finavia käynnistää Tampere-Pirkkalan kakkosterminaalin kehittämisen

Finavia Oyj aloittaa rakennustyöt Tampere-Pirkkalan lentoaseman kakkosterminaalissa vuonna 2014. EU-komissio on antanut päätöksensä terminaalin kehittämisen rahoitusjärjestelyjen laillisuudesta. Finavia ja Tampereen kaupunki ovat sopineet terminaalin uudistamisesta jo kesällä 2012, mutta töitä ei ole voitu aloittaa ennen EU-päätöstä.

”Olemme tyytyväisiä, että kauan odotettu päätös EU:sta vihdoin tuli ja pääsemme käynnistämään työt lentoasemalla. Viemme nyt valmistelevat työt loppuun, jotta saamme rakennustyöt kakkosterminaalissa ensi vuonna mahdollisimman pitkälle. Koska eri lentoasemat ja seutukunnat taistelevat yhä tiukemmin niitä palvelevista lentovuoroista, myös Pirkanmaalla eri toimijoiden kesken on tehtävä jatkossakin tiivistä yhteistyötä, jotta edellytykset kansainväliselle lentoliikenteelle säilyvät myös tulevaisuudessa. Uskomme, että kakkosterminaalin uudistaminen auttaa osaltaan tässä pyrkimyksessä. Ilman seutukunnan panosta ja alueen vetovoimaa lentoyhteydet eivät kuitenkaan välttämättä kehity odotetusti, vaikka lentoasema olisi miten toimiva tahansa”, toteaa Finavian lentoasemaverkostosta vastaava johtaja Joni Sundelin.  

EU lähtee siitä, että lentoasemien toiminnan on käytännössä perustuttava tuloihin, jotka tulevat lentoyhtiöiltä ja matkustajilta. Julkista rahoitusta on mahdollista ohjata lentoasemainvestointeihin erityisillä perusteilla. Tampere-Pirkkalan kakkosterminaalin kehittämisen rahoitukseen osallistuvat Liikenne- ja viestintäministeriö, Tampereen kaupunkiseudun kunnat sekä Finavia, kukin kolmanneksella. Uudistamistöiden kustannusarvio on 3,3 miljoonaa euroa. ”Kansainvälinen lentoasema on tärkeä kilpailukykytekijä koko Pirkanmaan alueelle. Olemme iloisia, että lentoaseman kehittäminen pääsee vauhtiin", sanoo elinkeino- ja maankäyttöjohtaja Jyrki Laiho Tampereen kaupungilta. 

Tampere-Pirkkalan kakkosterminaalia uudistetaan, jotta se vastaisi lentomatkustuksen tarpeisiin kilpailukykyisellä ja kustannustehokkaalla tavalla myös tulevaisuudessa. Finavia on sitoutunut kehittämään lentoliikenteen palveluja Tampereen alueella yhdessä kaupungin ja seutukunnan kanssa. Kansainvälistä liikennettä palvelevan kakkosterminaalin palvelutaso perustuu jatkossakin halpalentotoimintaan, jossa itsepalvelutoiminnot ovat oleellinen osa. Vuonna 2012 Tampere-Pirkkalan lentoasemaa käytti yhteensä 570 000 lentomatkustajaa. Kuluvana vuonna (1-10/2013) määrä on alentunut 18 prosenttia. Tampere-Pirkkala on Finavian kolmanneksi vilkkain lentoasema. Kansainvälisen liikenteen määrällä mitattuna Tampere-Pirkkala on Finavian toiseksi suurin lentoasema Helsinki-Vantaan jälkeen.

Finavia tiedottaa tarkemmin Tampere-Pirkkalan uudistamistöistä ja niiden aikataulusta vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana.  

Taustaksi  

Finavia Oyj ylläpitää Suomessa 25 lentoaseman verkostoa sekä vastaa lennonvarmistuspalveluiden tuottamisesta Suomessa. Suomen lentoliikenteen infrastruktuuri ja palvelut rahoitetaan Finavia Oyj:n tulovirralla, joka koostuu lentoyhtiöiden ja lentomatkustajien palveluiden käytöstä. Finavian liiketoiminnoista verkostolentoasemat ja lennonvarmistus ovat merkittävästi tappiollisia vähäisten liikennemäärien vuoksi. Finavia subventoi näitä liiketoimintoja kansainvälisen vaihtomatkustuksen mahdollistamilla Helsinki-Vantaan tuotoilla. Verkostolentoasemien tappiollisuudesta ja vähentyneistä liikennemääristä huolimatta Finavia on tehnyt verkostolentoasemille 2000-luvulla noin 170 miljoonan euron investoinnit. Matkustajamääriään kasvattaneelle Helsinki-Vantaan lentoasemalle on samassa ajassa investoitu runsaat 500 miljoonaa.

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 25 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2012 liikevaihto oli 359 miljoonaa euroa ja konsernin henkilöstömäärä 2800.

Finavian Media Desk p. 020 708 2002

Finavia verkossa:
www.finavia.fi
http://vuosikertomus.finavia.fi
www.facebook.com/finavia
www.facebook.com/helsinkiairport
www.twitter.com/helsinkiairport
www.twitter.com/finaviaoyj

Yrityksestä

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasemapalveluita, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 21 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2017 liikevaihto oli 374 miljoonaa euroa. Konserni työllistää 2 700 henkilöä.

Tilaa