Finavia-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015

Tammi-kesäkuu 2015 lyhyesti

  • Kehitys- ja investointiohjelmat jatkuivat Helsinki-Vantaalla ja verkostolentoasemilla
  • Alkuvuoden kokonaismatkustajamäärät olivat edellisen vuoden tasolla
  • Kansainvälinen lentomatkustus ja vaihtomatkustus jatkoivat kasvuaan
  • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 23,4 miljoonaa euroa

Finavia-konsernin avainluvut Q2

Toimitusjohtaja Kari Savolainen:

”Matkustajamäärät ovat lähteneet kasvuun Euroopan alueella, mikä on seurausta talousalueen varovaisen positiivisesta kehityksestä. Samaan aikaan halpalehtoyhtiöt ovat kasvattaneet markkinoitaan alueella. Suomessakin kansainvälinen vaihtomatkustus on jatkanut alkuvuonna hyvää kasvuaan. Muussa liikenteessä kehitys on ollut vaatimattomampaa, sillä Suomen muuta EU-aluetta heikompi talouskehitys sekä Venäjän markkinan haasteellisuus ovat vaikuttaneet lentomatkailuun Suomessa negatiivisesti.

Kotimaan liikenteessä lentokone on menettänyt asemaansa muille liikennemuodoille erityisesti lyhyillä matkoilla. Samalla heikko talouskehitys on vaikuttanut kotimaan reittien kysyntään ja sitä kautta Finavian tuottamien palveluiden kysyntään. Lentomatkustuksen ja lentoasemapalveluiden kysyntä on selvästi jakautumassa maan eri osien välillä.

Finavia seuraa lentoliikenteen toimintaympäristön kehittymistä tarkasti ja sopeuttaa toimintaansa sen mukaan. Lisäksi tuemme monin tavoin alueita uusien lentoreittien houkuttelussa eri lentoasemille.

Käynnissä oleva mittava investointi Helsinki-Vantaan kilpailukyvyn kehittämiseksi ja kansainvälisen kilpailuaseman varmistamiseksi on edennyt aikataulussaan. Uskomme, että kansainvälisen matkustuksen kasvusta on saatavissa Suomelle hyvä siivu, kun kapasiteettia saadaan nostettua. Eri toimijoiden yhteisenä tavoitteena tulee olla se, että Suomen kautta kulkevat lentomatkustajat saadaan myös pysähtymään Suomessa nykyistä pidemmäksi aikaa.

Finavian tulosta ovat rasittaneet vuosina 2009-2011 tehdyt ei-suojaavat johdannaissopimukset, jotka havaittiin vuoden 2011 tilintarkastuksen yhteydessä alkuvuodesta 2012, ja joista Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisi selvityksensä 2013. Olemme toisella vuosineljänneksellä saaneet suunnitelman mukaisesti suljettua pääosin ei-suojaavat korkojohdannaissopimukset, mikä parantaa oleellisesti Finavian mahdollisuuksia hallita riskejä. Finavia on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta ei-suojaavilla johdannaissopimuksilla olisi mahdollisimman vähän vaikutusta yhtiön liiketoiminnalle.

Loppuvuoden näkymiä sumentaa yleinen talouden epävarmuus. Uskomme kuitenkin, että palveluidemme kysyntä jatkaa kasvuaan muun muassa Suomeen sijoittuvien uusien lentokoneiden ansiosta.”

Finavia-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015

Finavia
Viestintä

Lisätietoja: Finavian Media Desk p. 020 708 2002, comms@finavia.fi

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 24 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2014 liikevaihto oli 350 miljoonaa euroa ja konsernin henkilöstömäärä 2200.

Finavia verkossa:
www.finavia.fi
http://vuosikertomus.finavia.fi
www.facebook.com/finavia
www.facebook.com/helsinkiairport
www.twitter.com/helsinkiairport
www.twitter.com/finaviaoyj

Yrityksestä

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasemapalveluita, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 21 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2017 liikevaihto oli 374 miljoonaa euroa. Konserni työllistää 2 700 henkilöä.