Finavia-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015

Tammi–maaliskuu 2015 lyhyesti

  • Kehitys- ja investointiohjelmat jatkuivat Helsinki-Vantaalla ja verkostolentoasemilla
  • Kansainvälinen vaihtomatkustus vahvistui edelleen
  • Kotimaan matkustajamäärä väheni hieman
  • Liikevaihto laski edellisestä vuodesta 3,8 prosenttia johtuen lähinnä Helsinki-Vantaan kaupallisen liiketoimintamallin muutoksesta
  • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 7,8 miljoonaa euroa

Toimitusjohtaja Kari Savolainen:

”Olemme tyytyväisiä matkustajamäärien tuntuvaan lisääntymiseen kansainvälisessä vaihtoliikenteessä. Alkuvuonna vaihtomatkustus kasvoi 7,7 prosenttia. Yhä useampi matkustaja valitsee vaihtokentäkseen Helsinki-Vantaan.

Huolimatta siitä, että Suomella on maailman parhaimmaksi arvioitu lentoasemaverkosto, ei lentoliikenne kotimaassa ole kehittynyt ja kysyntä on pysynyt melko alhaisella tasolla. Lyhyillä etäisyyksillä lentokone on menettänyt vetovoimaansa muihin liikennemuotoihin verrattuna. Osa pitemmistä kotimaan reiteistä on kuitenkin onnistunut kasvattamaan matkustajamääriään matkailun ansiosta. Alkuvuonna Finavian lentoasemilla käyvien lentokoneiden määrät ovat supistuneet.

Finavian liikevaihto aleni edellisvuodesta ennen muuta Helsinki-Vantaan kaupallisen liiketoimintamallin muutoksen takia. Liiketoimintamallin muutoksella arvioidaan kuitenkin jatkossa olevan positiivinen vaikutus tulokseen.

Finavia seuraa lentoliikenteen toimintaympäristön kehittymistä tarkasti. Sopeutuminen nopeasti muuttuvaan markkinatilanteeseen on kilpailukykymme edellytys. Finavia on onnistunut edelleen parantamaan perusliiketoiminnan tehokkuutta. Toimintatapojen jatkuva uudistaminen ja tiukka kulukuri ovat tehostaneet konsernin toimintaa. Samalla olemme voineet viedä läpi mittavan palvelu-uudistuksen ja ottaa askeleen kohti entistä parempaa palveluyritystä.

Finavian tulosta rasittavat vuosina 2009-2011 tehdyt ei-suojaavat johdannaissopimukset, jotka tulivat ilmi vuoden 2011 tilintarkastuksen yhteydessä ja joista Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisi selvityksensä 2013. Sopimusten tulosvaikutus on merkittävimmillään historiallisen alhaisten korkojen oloissa. Siksi seuraamme tilannetta tarkoin, puramme sopimukset suunnitelman mukaisesti ja olemme ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta ei-suojaavilla johdannaissopimuksilla olisi mahdollisimman vähän vaikutusta yhtiön liiketoiminnalle.

Helsinki-Vantaan kansainvälisen kilpailuaseman varmistamiseen tähtäävä kehitysohjelma on edennyt aikataulussaan ja kapasiteetin kasvattamiseen tähtäävät suunnittelutyöt ovat käynnissä. Uskomme vaihtoliikenteen kasvun jatkuvan tulevina vuosina ja Suomen hyviin mahdollisuuksiin ottaa kasvusta osansa. Teemme yhteistyötä matkailutoimijoiden kanssa, että saisimme myös osan vaihtomatkustajista tutustumaan Suomeen matkailumaana.”

Finavia Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015

Finavia
Viestintä

Lisätietoja: Finavian Media Desk p. 020 708 2002, comms@finavia.fi

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 24 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2014 liikevaihto oli 350 miljoonaa euroa ja konsernin henkilöstömäärä 2200.

Finavia verkossa:
www.finavia.fi
http://vuosikertomus.finavia.fi
www.facebook.com/finavia
www.facebook.com/helsinkiairport
www.twitter.com/helsinkiairport
www.twitter.com/finaviaoyj

Yrityksestä

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasemapalveluita, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 21 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2017 liikevaihto oli 374 miljoonaa euroa. Konserni työllistää 2 700 henkilöä.

Tilaa

Multimedia

Multimedia