Finavia Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2013 julkaistu

Finavia Oyj on tänään julkaissut yhdistetyn vuosikertomuksen ja yritysvastuuraportin suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomus sisältää katsauksen vuoteen 2013 ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013. Vuosikertomukseen sisältyy myös vastuullisuusraportti, jonka tavoitteena on kuvata tarkemmin ja kansainvälisen raportointiviitekehyksen (Global Reporting Iniative) mukaisesti yhtiön ympäristötoimintaa, henkilöstöasioita sekä taloudellista tulosta.

Vuosikertomuksen sisältö pohjautuu Finavian vuoden 2013 toimintaan ja siinä on käsitelty tarkemmin lentoliikennealan toimintaympäristöä, Finavian strategiaa, lentoasemaverkostoa sekä Finavian merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa.

- Finavialla ja toiminnallamme on merkittävä vaikutus suomalaisessa yhteiskunnassa. Siksi tiedostamme vastuumme ja raportoimme tekemisestämme läpinäkyvästi. Osana yritysvastuumme kehittämistä olemme panostaneet raportoinnin lisäksi paljon vuoropuheluun eri sidosryhmien kanssa, sillä on tärkeää, että eri toimijat ovat tietoisia lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluiden reunaehdoista, toimintaympäristöstä ja Finavian tavasta tuottaa palveluita, sanoo viestintäjohtaja Mikko Saariaho Finaviasta.

Valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti valtion omistamilta yhtiöiltä edellytetään yritysvastuuraportin laatimista. Finavia raportoi vastuullisuudestaan GRI-ohjeistuksen tasolla B, joka kertoo siitä, että Finavia raportoi vastuullisuusteemoistaan kattavasti.

Finavian verkkovuosikertomus löytyy osoitteista suomeksi http://vuosikertomus.finavia.fi/fi/  ja englanniksi http://vuosikertomus.finavia.fi/en/
Verkkovuosikertomuksessa on tulostustoiminta, jonka avulla raportin sisältöä on helppo tulostaa pdf-muotoisena.

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 25 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2013 liikevaihto oli 353 miljoonaa euroa ja konsernin henkilöstömäärä 2800.

Finavian Media Desk p. 020 708 2002

Finavia verkossa:
www.finavia.fi
http://vuosikertomus.finavia.fi
www.facebook.com/finavia
www.facebook.com/helsinkiairport
www.twitter.com/helsinkiairport
www.twitter.com/finaviaoyj

Yrityksestä

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasemapalveluita, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 21 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2016 liikevaihto oli 381 miljoonaa euroa. Konserni työllistää 1900 henkilöä.

Tilaa