Finavian hallitus nimitetty vuodelle 2015

Finavia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.3.2015 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Finavian hallitukseen nimitettiin seitsemän jäsentä vuodeksi 2015.

Finavian hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Riitta Tiuraniemi . Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Jaakko Linna , toimitusjohtaja Mika Mäkilä , talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen , ylijohtaja Juhapekka Ristola , toimitusjohtaja Juha Häkkinen ja henkilöstöstä valittuna Operations Supervisor Carita Pylkäs .

Finavian tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti , KHT, JHTT.

Finavian yhtiökokous vahvisti hallituksen esityksen siitä, että yhtiö jakaa osinkoa 752 613,31 euroa. Lisäksi yhtiö jakaa varoja vapaan oman pääoman rahastosta siten, että Finavia Oyj:n omistamat säähavaintojärjestelmälaitteiden ja –ohjelmistojen vuosina 2014 valmistuneet osat siirretään Suomen valtiolle liikenne- ja viestintäministeriön hallintaan 31.12.2014 tilinpäätöksen mukaisesta käyvästä arvosta 2 104 616,33 euroa.

Finavia on tiedottanut vuoden 2014 tuloksestaan 10.3.2015 tilinpäätöstiedotteessaan: http://www.finavia.fi/fi/tiedottaminen/ajankohtaista/2015/finavia-oyj-n-tilinpaatostiedote-2014/

Finavia
Viestintä

Lisätietoja: Finavian Media Desk p. 020 708 2002, comms@finavia.fi

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 24 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2014 liikevaihto oli 350 miljoonaa euroa ja konsernin henkilöstömäärä 2900.

Finavia verkossa:
www.finavia.fi
http://vuosikertomus.finavia.fi
www.facebook.com/finavia
www.facebook.com/helsinkiairport
www.twitter.com/helsinkiairport
www.twitter.com/finaviaoyj

Yrityksestä

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 24 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2013 liikevaihto oli 353 miljoonaa euroa ja konsernin henkilöstömäärä 2800.

Tilaa