Helsinki-Vantaan lentoasema-alueella lähes 20 000 työpaikkaa

Helsinki-Vantaan lentoasema-alueesta on kasvanut keskeinen työllistäjä pää-kaupunkiseudulla. Finavian tekemän selvityksen mukaan noin 2–7 % lähikuntien työllisistä käy töissä lentoaseman seudulla. Lisäksi lentoliikenne tuo välillisesti työtä Suomessa noin 100 000 henkilölle.

Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtolentoasema. Matkustajia on vuodessa 15 miljoonaa, ja lentoasema-alueella toimii yli 1 000 yritystä. Finavia teki viime vuonna selvityksen, johon osallistuneiden kotikunnan perusteella arvioitiin, kuinka suuri osuus kuntien kaikista työllisistä käy töissä Helsinki-Vantaan alueella. Otokseen kuuluu noin 7 100 lentoasema-alueella työskentelevää henkilöä.

– Helsinki-Vantaan lentoasema-alue työllistää suoraan lähes 20 000 henkilöä. Arviomme mukaan esimerkiksi 6,8 % Tuusulan, 4,0 % Vantaan, 3,7 % Järvenpään ja 3,1 % Nurmijärven työllisistä käy töissä Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella. Helsingin työllisistä lentoasema-alueella työskentelee noin 2,2 %.  Lentoasematoiminnalla on siten merkitystä myös usean kunnan verotulojen kannalta, kertoo Helsinki-Vantaan lentoaseman johtaja Ville Haapasaari Finaviasta.

Lentoasema on merkittävä kasvun moottori Uudellamaalla, mutta tuo työtä ja toimeen-tuloa myös muualle Suomeen. Lentoliikenteen synnyttämien välillisten työpaikkojen määrä on jopa 100 000, ja lentoliikenne tuottaa 3,2 % Suomen vuotuisesta bruttokan-santuotteesta. Ilmailualan toimijoiden maksamat suorat ja välilliset verotulot ovat valtiolle vuodessa noin 2,5 miljardia euroa. Määrä riittäisi kattamaan koko valtiontalouden budjetoidut menot noin 17 päivän ajan.

Miljoona uutta matkustajaa tuo työtä tuhannelle

Helsinki-Vantaan lentoasema valmistautuu palvelemaan 20 miljoonaa matkustajaa 2020-luvun alkupuolella. Lentoaseman 900 miljoonan euron kehittämistyöt alkavat vuonna 2014 ja jatkuvat vuoteen 2020. Lähtöselvitys- ja vaihtomatkustuskapasiteetin kasvattamisen ja liikennejärjestelyjen parantamisen lisäksi matkustajia houkutellaan Helsinki-Vantaalle tarjoamalla sujuvia ja elämyksellisiä matkustajapalveluita.

– Lentoliikenteen lisääntyessä myös työpaikkojen määrä kasvaa. Helsinki-Vantaan matkustajamäärän nousu 20 miljoonaan synnyttäisi seuraavan 10 vuoden aikana eri yrityksiin noin 5 000 uutta pysyvää työpaikkaa. Itse kehitysohjelman työllisyysvaikutus on arviolta 14 000 henkilötyövuotta, Haapasaari jatkaa.

Pitkäjänteistä työtä lentokonemelun hallitsemiseksi

– Lentoliikenteen kasvaessa Finavia tekee jatkuvasti työtä myös lentokonemelun hallitsemiseksi kehittämällä muun muassa lentoonlähtö- ja lähestymisreittejä. Esimerkkinä melunhallintatyöstä voidaan mainita marraskuussa 2013 toteutettu uudistus, jossa Helsinki-Vantaan kiitotielle 1 idän suunnasta laskeutuvien koneiden välilähestymiskorkeutta muutettiin. Muutos vähentää lähestyvien lentokoneiden melua iltapäivän kiiretuntien aikana sekä öisin, Haapasaari päättää.

Melualue Helsinki-Vantaalla on pienentynyt merkittävästi viime vuosikymmenten aikana, vaikka liikenne on kasvanut. Vielä vuonna 1990 pääkaupunkiseudun lentomelualueella asui 97 000 ihmistä. Vuonna 2011 melualue oli pienentynyt 14 000 asukkaaseen. Melualueen pienentyminen on seurausta muun muassa lentokoneiden tekniikan ja lennonjohdon toimintatapojen kehittymisestä.
 

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 25 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2012 liikevaihto oli 359 miljoonaa euroa ja konsernin henkilöstömäärä 2800.

Finavian Media Desk p. 020 708 2002

Finavia verkossa:
www.finavia.fi
http://vuosikertomus.finavia.fi
www.facebook.com/finavia
www.facebook.com/helsinkiairport
www.twitter.com/helsinkiairport
www.twitter.com/finaviaoyj

Yrityksestä

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasemapalveluita, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 21 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2017 liikevaihto oli 374 miljoonaa euroa. Konserni työllistää 2 700 henkilöä.

Tilaa