Sujuvammin lennolle: Uudet digi-portit käyttöön Helsinki-Vantaalla

Finavia on hankkinut matkalippujen tarkastusautomaatteja, joita parhaillaan testataan lentoasemalla. Uuden teknologian ansiosta matkustajat saavat jatkossa entistäkin nopeampaa palvelua sekä turvatarkastuksessa että lähtöportilla

– Uudet automaatit ovat osa Finavian digitalisointi- ja palvelukehitysstrategiaa, jonka tavoitteena on tehdä lentomatkustamisesta mahdollisimman helppoa ja mukavaa. Tämä tukee myös Helsinki-Vantaalla käynnissä olevaa laajaa kehitysohjelmaa ja lentoaseman valmistautumista kasvaviin matkustajamääriin, sanoo lentoasemanjohtaja Ville Haapasaari Finaviasta.

Haapasaaren mukaan erilaiset digitaaliset ratkaisut nopeuttavat matkalle lähtöä ja tuovat matkustamiseen joustavuutta. Samalla henkilökohtaista asiakaspalvelua voidaan entistä paremmin kohdistaa vastaamaan matkustajien tarpeita.

Lukija-automaattien testikäyttö alkoi terminaali 2:ssa

Matkustajat näyttävät matkalippunsa tai tarkastuskorttinsa automaatin lukijaan ennen turvatarkastukseen menoa. Automaatti lukee viivakoodilta lentotiedot ja päästää matkustajan etenemään turvatarkastukseen.

Näin turvatarkastajien ei enää jatkossa tarvitse erikseen tarkastaa matkalippuja. Tämä lyhentää jonotusaikaa ja tekee turvatarkastuksesta entistäkin sujuvampaa. Jo nyt automaattien käytöstä on saatu hyviä kokemuksia, ja ne ovat tehostaneet turvatarkastuksen läpimenoaikaa.

– Matkustajien kannalta uusi toimintapa on helppo ja yksinkertainen, mutta vaatii toki totuttelua. Henkilökuntamme on tarvittaessa vastaamassa kysymyksiin ja opastamassa matkustajia, Haapasaari sanoo.

Automaattisia matkalipun lukijoita on tällä hetkellä käytössä terminaali 2:n yhdessä turvatarkastuspisteessä. Niitä on tarkoitus asentaa lisää vaiheittain siten, että vuoden loppuun mennessä matkalipun tarkastus terminaali 2:n kaikissa turvatarkastuspisteissä olisi digitalisoitu.

Matkalippujen tarkastus ennen turvatarkastukseen menoa perustuu EU-asetukseen, joka astui voimaan vuona 2010. Sen tarkoituksena on selvittää henkilön matkustusaie ennen turvavalvotulle alueelle siirtymistä. Asetus on osa siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvää lainsäädäntöä.

Automaatteja myös lähtöporteille

Helsinki-Vantaalla on käynnissä toinen, vastaavanlainen hanke matkalippujen tarkistuksen nopeuttamiseksi. Finavia testaa parhaillaan muutaman lentoyhtiön kanssa niin sanottuja boarding-automaatteja, jotka jouhevoittavat koneeseen nousua.

Tällä hetkellä laitteita on testikäytössä kahdella lähtöportilla. Myös niitä on testausvaiheen jälkeen tarkoitus asentaa lisää. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä lentoasemalla olisi käytössä yhteensä seitsemän e-boarding-automaattia.

Lentomatkustuksen sähköiset palvelut laajenevat

Finavia on Euroopassa ollut edelläkävijä erilaisten sähköisten palveluiden käyttöönotossa. Helsinki-Vantaa oli ensimmäisiä lentoasemia, jolla otettiin käyttöön helppokäyttöiset ja lentoyhtiöistä riippumattomat lähtöselvitysautomaatit jo noin kymmenen vuotta sitten. Automaatteja on sittemmin lisätty useaan kertaan ja asennettu myös maakuntalentoasemille.

Kehitys eteni nopeasti passiautomaatteihin, kun Rajavartiolaitos toi Helsinki-Vantaalle Euroopan laajimman rajatarkastusautomaattirivistön. Suosittujen automaattien käyttö ei edellytä ennakkorekisteröitymistä, ja niiden käyttöä on voitu laajentaa muun muassa Japanin kansalaisiin.

Matkustusmuodollisuuksiin saatiin jälleen helpotusta vuosi sitten, kun Helsinki-Vantaalle asennettiin ensimmäiset matkatavara-automaatit eli niin sanotut bag drop -automaatit. Niiden käyttöä on tarkoitus laajentaa lähikuukausina sekä Helsinki-Vantaalla että muilla Finavian lentoasemilla..

Nyt käyttöön otetut matkalipunlukijat parantavat omalta osaltaan palvelua sekä vähentävät jonottamista ja ruuhkia lentoaseman eri pisteissä. Lentomatkustuksen sähköiset palvelut laajenevat asteittain ja samassa tahdissa muun digitalisoitumisen myötä.

Helsinki-Vantaalla on käynnissä Finavian, lähes miljardin euron kehitysohjelma. Sen tavoitteena on valmistautua matkustajamäärien kasvuun ja säilyttää kentän kilpailuasema kansainvälisen lentoliikenteen solmukohtana. Helsinki-Vantaan vahvuuksia ovat lyhyet vaihtoajat, ystävällinen henkilökunta ja maailmanluokan palvelut.

Finavia Oyj

Viestintä

Lisätiedot

Kuvia lehdistökäyttöön:

http://finavia.materialbank.net/NiboWEB/finavia/showCartPublicContent.do?uuid=7645550&random=35307&lang=fi

Finavia Oyj, Media Desk, p. 020 708 2002 ja comms@finavia.fi

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 24 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2014 liikevaihto oli 350 miljoonaa euroa ja konsernin henkilöstömäärä 2200.

Finavia verkossa:
www.finavia.fi
http://vuosikertomus.finavia.fi
www.facebook.com/finavia
www.facebook.com/helsinkiairport
www.twitter.com/helsinkiairport
www.twitter.com/finaviaoyj

Avainsanat:

Yrityksestä

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasemapalveluita, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 21 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2017 liikevaihto oli 374 miljoonaa euroa. Konserni työllistää 2 700 henkilöä.

Tilaa

Liitteet & linkit