Uusittavan voimajohdon pylväiden vaihto käynnistyy Turussa

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj uusii Koroisten ja Kuninkojan välisen 110 kilovoltin voimajohdon Turussa. Vanhan linjan purkutyöt käynnistyvät tänään. Voimajohto uusitaan vastaamaan Turun ja sen lähiympäristön kasvavaa sähköntarvetta. Uusi johto on valmis marraskuun lopussa.

Vanha voimajohto ei riitä siirtokapasiteetiltaan vastaamaan Turun ja Naantalin seudun kasvavaan sähköntarpeeseen. Rakennettava johto-osuus on jatkoa joulukuussa 2010 valmistuneelle Liedon ja Koroisten 110 kilovoltin kaksoisjohdolle.

Johto uusitaan noin 5 kilometrin osuudelta ja urakassa on vaihdettavia voimajohtopylväitä yhteensä 16 kappaletta. Uudet pylväsperustukset on jo tehty kevään ja kesän aikana, ja uusien pylväiden kasaus on aloitettu heinäkuussa. Vanhan linjan purkutyöt aloitetaan tänään.

- Rakentaminen tehdään kaupunkimaisessa ympäristössä asutuksen lähellä ja vilkkaan liikenteen keskellä. Projekti on aikataulullisesti haasteellinen. Eritystä huomiota rakentamisessa kiinnitetään työskentely-ympäristön turvallisuuteen, kertoo projektipäällikkö Ritva Hauvonen Fingridistä.

Nykyinen johto on rakennettu vapaasti seisovin kahdenvirtapiirin pylväin. Uudet pylväsrakenteet ovat vanhojen kaltaiset.

Voimajohto poikkeaa mm. Markulantien kohdalla nykyiseltä voimajohtoreitiltä, jotta Turun kaupungin asemakaavassa esitetyt tiesuunnitelmat voitaisiin tulevaisuudessa toteuttaa. Kuitenkin pääosin voimajohto kulkee vanhalla johtokadulla.

- Uusista pylväspaikoista ym. muutoksista aiheutuvat menetykset ja haitat korvataan maanomistajille lunastusmenettelyn mukaisesti, Hauvonen kertoo.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yli 3 miljoonaa euroa. Projektin pääurakoisijana toimii Destia Oy, joka vastaa koko urakasta. Destian yhteistyökumppanina toimii italialainen TecnoLines S.r.

Lisätietoja: Fingrid Oyj: projektipäällikkö Ritva Hauvonen, puh. 030 395 5110 tai 0400 420957

 

 

Tilaa