Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Finnair Oyj, Pörssitiedote, 5.3.2014 klo 15.45

Finnair Oyj on 5.3.2014 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen Finnair Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen Skagen AS:lta.

Skagen AS:n hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistus on 5.3.2014 tehtyjen osakekauppojen johdosta noussut 7 419 573 osakkeeseen, joka vastaa 5,79 % osuutta kaikista osakkeista ja äänistä (yli 5 %).

Finnair Oyj:n osakekanta koostuu yhteensä 128 136 115 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa