Finnair ilmoittaa vuonna 2012 liikkeeseen laskemansa hybridilainan vapaaehtoisen käteisellä toteutettavan takaisinostotarjouksen tuloksesta

Finnair Oyj                        Pörssitiedote                      8.10.2015 klo 16.45

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) NOJALLA ANNETUSSA REGULATION S -SÄÄNNÖKSESSÄ) TAI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä vapaaehtoisen käteisellä toteutettavan takaisinostotarjouksen (”Takaisinostotarjous”) yhteydessä laaditun, 28. syyskuuta 2015 päivätyn tarjousmuistion (”Tarjousmuistio”) kanssa. Ellei toisin todeta, tässä tiedotteessa käytetyillä termeillä on sama merkitys kuin Tarjousmuistiossa määritellyillä termeillä.

Finnair Oyj ilmoittaa 26. marraskuuta 2012 liikkeeseen lasketun 120 miljoonan euron hybridilainansa (”vuoden 2012 hybridilaina”) (ISIN: FI4000049952) Takaisinostotarjouksen tuloksesta. Takaisinostotarjouksessa tarjottiin Finnairin ostettavaksi ja Finnair hyväksyi ostettavaksi nimellisarvoltaan kaikkiaan 81,7 miljoonan euron osuuden vuoden 2012 hybridilainasta (lopullinen hyväksytty määrä), ja Finnair odottaa toteuttavansa Takaisinostotarjouksen alla esitetyllä tavalla.

Takaisinostotarjouksen ostohinta on 106 750 euroa kultakin vuoden 2012 hybridilainan 100 000 euron osuudelta lisättynä edellisestä koronmaksupäivästä (kyseinen päivä mukaan luettuna) Takaisinostotarjouksen selvityspäivään (kyseinen päivä pois lukien) kertyneellä korolla. Selvityspäivä on arviolta 13. lokakuuta 2015, jolloin kertyneen koron määrä olisi 3 377,43 euroa kutakin vuoden 2012 hybridilainan 100 000 euron lainaosuutta kohden. Finnair maksaa tarjousvastikkeen käteisellä.

Finnairin Takaisinostotarjouksen mukaisesti ostamat vuoden 2012 hybridilainan lainaosuudet ovat kokonaisnimellisarvoltaan 81,7 miljoonaa euroa. Nämä lainaosuudet mitätöidään, eikä niitä lasketa uudelleen liikkeeseen eikä myydä eteenpäin.

Finnair on nimittänyt Takaisinostotarjouksen yhteydessä Danske Bank Oyj:n Tarjousasiamieheksi sekä Danske Bank A/S:n ja Morgan Stanley & Co. International plc:n Dealer Manager -asiamiehiksi.

Tarjousasiamies:
Danske Bank Oyj
Hiililaiturinkuja 2
00180 Helsinki
Suomi
Vastaanottaja: Debt Capital Markets
Puhelin: +358 10 513 8794
Sähköposti:
debtcapitalmarket@danskebank.com
Dealer Manager -asiamiehet:
Danske Bank A/S Morgan Stanley & Co. International plc
2–12 Holmens Kanal 25 Cabot Square
DK-1092 Copenhagen K Canary Wharf
Denmark London E14 4QA
United Kingdom
Vastaanottaja: Debt Capital Markets Vastaanottaja: Liability Management Group
Puhelin: +358 10 513 8794 Puhelin: +44 (0)20 7677 5040
Sähköposti Sähköposti:
debtcapitalmarket@danskebank.com  liabilitymanagementeurope@morganstanley.com
   

Lisätietoja
Talousviestintäpäällikkö Ilkka Korhonen, puhelin (09) 818 4705, ilkka.korhonen@finnair.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Päämediat

Vastuunrajoitus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Finnairin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Takaisinostotarjousta koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä. Tämän tiedotteen ja tällaisen dokumentaation haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Mitään vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksia koskevaa takaisinostotarjousta ei tehdä tämän tiedotteen mukaisesti, ja tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa mitään Finnairin arvopapereita sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous olisi lainvastainen. Finnairilla, Dealer Manager -asiamiehillä, Tarjousasiamiehellä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Finnairin arvopapereihin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Mainittuja rajoituksia on kuvattu yksityiskohtaisesti Tarjousmuistiossa.

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2014 Finnairin liikevaihto oli 2 400 milj. euroa ja sen palveluksessa oli vuoden lopussa lähes 4 500 henkilöä. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa