Finnair-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2015

Liikevaihto vertailukauden tasolla, kannattavuus parani tappiollisesta tuloksesta huolimatta

Finnair Oyj Osavuosikatsaus 7.5.2015 klo 9:00

Tammi - maaliskuu 2014

  • Liikevaihto oli vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tasolla, 540,4 miljoonaa euroa (543,3).
  • Toiminnallinen liiketulos oli -28,4 miljoonaa euroa (-34,2).
  • Toiminnallinen EBITDAR oli 19,2 miljoonaa euroa (17,4).
  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 13,0 miljoonaa euroa (-20,5) ja investointien nettorahavirta 142,8 miljoonaa euroa (233,6).
  • Yksikkökustannus ilman polttoainetta (CASK excl. fuel) kiintein valuuttakurssein nousi 1,1 % vertailukaudesta.
  • Yksikkötuotto (RASK) kiintein valuuttakurssein laski 0,4 % vertailukaudesta.
  • Osakekohtainen tulos oli -0,09 senttiä (-0,24).
  • Näkymät: Finnair arvioi, että uuden laskentakäytännön mukaan laskettu vuoden 2015 yksikkökustannus ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein laskee vuodesta 2014.

Finnair on 1.1.2015 muuttanut yksikkötuottojen (RASK) ja yksikkökustannusten (CASK) laskentakäytäntöjä vastaamaan konsernirakenteessa tapahtuneita muutoksia. Kiintein valuuttakurssein lasketuissa tunnusluvuissa on lisäksi eliminoitu valuuttakurssimuutosten vaikutukset. Muutoksia on kuvattu tarkemmin osavuosikatsauksen taulukko-osiossa liitteessä 16.Tunnuslukujen laskentakaavojen muutos ja liitteessä 18. Tunnuslukujen laskentakaavat. Vertailuluvut on muutettu vastaavasti.

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Finnairin liikevaihto oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vertailujakson tasolla, 540,4 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti matkustajaliikenteen tuottojen kasvu ja sitä laski Aurinkomatkojen ja rahtiliikenteen tuottojen lasku sekä vertailukauden jälkeen myytyjen liiketoimintojen liikevaihdon poistuminen. Kannattavuutemme parani selvästi, vaikka toiminnallinen tuloksemme jäikin 28,4 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Tulosparannuksen taustalla oli tuottojen kasvun ohella kustannussäästöjen eteneminen ja polttoaineen hinnan lasku. Valitettavasti dollarin voimakas vahvistuminen suhteessa euroon laimensi lentopetrolin hinnan laskusta saatua hyötyä, ja nosti muita dollarimääräisiä kulueriä merkittävästi. Toiminnalliseen tulokseen vaikutti myös Aurinkomatkojen heikko tuloskehitys.

Katsauskaudella ja aiempina vuosina tuloksessamme on näkynyt selvästi jenin ja /tai dollarin kurssimuutokset. Tämän vuoksi siirryimme katsauskaudella raportoimaan yksikkötuottoa ja yksikkökustannusta ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein, jotta lentotoimintamme todellinen taloudellinen kehitys olisi selvemmin havaittavissa. Samalla korjasimme laskentatapoja vastaamaan konsernissa tapahtuneita rakennemuutoksia, kuten Flybe Finlandin riskilentämisen siirtymistä konsernin ostoliikenteeksi. Näin tarkasteltuna yksikkötuottomme kiintein valuuttakurssein laski katsauskaudella 0,4 prosenttia ja yksikkökustannuksemme ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein nousi 1,1 prosenttia vertailukaudesta. Kiintein valuuttakurssein laskettu yksikkökustannuksen nousu johtuu pääasiassa muutoksista liikenteen rakenteessa.

Suuntamme on oikea, vaikka tuloksemme ei edelleenkään ole tavoittelemallamme tasolla. Syksyllä alkava kaukoliikennelaivastomme uudistus parantaa kaukoliikenteemme kustannuskilpailukykyä ja asiakaskokemusta merkittävästi. Samalla jatkamme panostuksia tuottojemme kasvattamiseksi muun muassa lisämyyntituottojen avulla. Lisämyyntituottojen kasvu näkyi jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka sen on edelleen pieni.  Finnairin vuosien 2015–2017 strategisista painopistealueista olemme kertoneet tarkemmin tänään antamassamme erillisessä tiedotteessa.

Tulevaisuuden näkymät

11.2.2015 julkaistu näkymä:

Matkustaja- ja rahtiliikenteen kysyntänäkymiin liittyy Finnairin päämarkkina-alueilla edelleen epävarmuutta. Finnair arvioi, että sen kapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvaa vuonna 2015 noin 3 prosenttia ja liikevaihto pysyy vuoden 2014 tasolla. Finnair arvioi lisäksi, että vuonna 2015 sen yksikkökustannukset ilman polttoainetta laskevat vuoden 2014 tasosta. 

Lentopetrolin alentunut hinta ja päätökseen viedyn kustannussäästöohjelman täysimääräinen vaikutus tukevat Finnairin taloudellista kehitystä vuonna 2015.

Näkymät 7.5.2015

Matkustaja- ja rahtiliikenteen kysyntänäkymiin liittyy Finnairin päämarkkina-alueilla edelleen epävarmuutta. Finnair arvioi, että sen kapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvaa vuonna 2015 noin 3 prosenttia ja liikevaihto pysyy vuoden 2014 tasolla. Muutoksena aikaisemmin antamaansa näkymään Finnair arvioi, että vertailukelpoista laskentakäytäntöä noudattaen sen yksikkökustannukset ilman polttoainetta vuonna 2015 nousevat vuodesta 2014 konsernin liiketoiminnassa tapahtuneiden rakenteellisten muutosten ja Yhdysvaltojen dollarin voimakkaan vahvistumisen vuoksi. Uusi laskentakäytäntö neutraloi näiden muutosten vaikutukset osavuosikatsauksen liitetiedoissa 16. ja 18. kuvatulla tavalla. Finnair arvioi, että uuden laskentakäytännön mukaan laskettu yksikkökustannus ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein laskee vuodesta 2014.

Lentopetrolin alentunut hinta ja päätökseen viedyn kustannussäästöohjelman täysimääräinen vaikutus tukevat Finnairin taloudellista kehitystä vuonna 2015.

Tiedonantopolitiikkansa mukaisesti Finnair antaa toiminnallista liiketulostaan koskevan ennusteen tammi–kesäkuulta julkaistavan osavuosikatsauksen yhteydessä. Erillisenä ohjeistuksena Finnair arvioi, että katsauskauden lopun valuuttakursseilla laskettuna laajarunkolaivaston uudistukseen liittyvien kertaluonteisten erien vaikutus Finnairin liiketulokseen on dollarin vahvistumisen vuoksi vuonna 2015 selvästi positiivinen. Finnair on aikaisemmin arvioinut, ettei laajarunkolaivaston uudistuksella olisi merkittävää tulosvaikutusta vuosien 2014 ja 2015 aikana. Kaukoliikennelaivaston uudistukseen liittyvät kertaluonteiset erät reagoivat voimakkaasti euro-dollarikurssin muutoksiin.

Taloudellinen raportointi

Finnairin osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015 julkaistaan perjantaina 14.8.2015.

Tämä tiedote on tiivistelmä Finnairin osavuosikatsauksesta 1.1. - 31.3.2015. Finnair-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2015 on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.finnairgroup.com.

FINNAIR OYJ

Hallitus

Tiedotustilaisuudet

Finnair järjestää 7.5.2015 lehdistötilaisuuden klo 11.00 ja analyytikkotilaisuuden klo 12.30 toimitiloissaan osoitteessa Tietotie 9. Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille pidetään klo 14.30 (Suomen aikaa). Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 0800 770 306, PIN-koodi on: 255856#

Lisätietoja antavat:

Vt. talousjohtaja Mika Stirkkinen, puhelin (09) 818 4960 , mika.stirkkinen@finnair.com

Sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja Mari Reponen, puhelin (09) 818 4054, mari.reponen@finnair.com

IRO Kati Kaksonen, puhelin (09) 818 2780, kati.kaksonen@finnair.com

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.