Finnair-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015

Matkustajamäärä ja matkustajatuotot kasvussa, kannattavuus parani; tulos edelleen tappiollinen

Finnair Oyj. Osavuosikatsaus 14.8.2015 klo 9.00

Huhti-kesäkuu 2015

 • Liikevaihto vuoden 2014 toisen neljänneksen tasolla, 561,0 miljoonaa euroa (565,7).
 • Toiminnallinen liiketappio pieneni -12,9 miljoonaan euroon (-19,6).
 • Toiminnallinen EBITDAR oli 37,4 miljoonaa euroa (35,5).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 88,4 miljoonaa euroa (69,2) ja investointien nettorahavirta -53,7
 • miljoonaa euroa (-92,3).
 • Yksikkökustannus ilman polttoainetta (CASK excl. fuel) kiintein valuuttakurssein nousi 0,7 prosenttia vertailukaudesta.
 • Yksikkötuotto (RASK) kiintein valuuttakurssein laski 1,9 prosenttia vertailukaudesta
 • Osakekohtainen tulos oli -0,06 senttiä (-0,20).

Tammi-kesäkuu 2015

 • Liikevaihto vuoden 2014 tammi-kesäkuun tasolla, 1 101,4 miljoonaa euroa (1 109,0).
 • Toiminnallinen liiketappio pieneni -41,3 miljoonaan euroon (-53,9).
 • Toiminnallinen EBITDAR oli 56,6 miljoonaa euroa (53,0).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 101,4 miljoonaa euroa (48,7) ja investointien nettorahavirta 89,2 miljoonaa euroa (141,4).
 • Yksikkökustannus ilman polttoainetta (CASK excl. fuel) kiintein valuuttakurssein nousi 0,9 prosenttia vertailukaudesta.
 • Yksikkötuotto (RASK) kiintein valuuttakurssein laski 1,2 prosenttia vertailukaudesta
 • Osakekohtainen tulos oli -0,16 senttiä (-0,44).
 • Finnair päivittää tulosnäkymiään ja arvioi, että sen toiminnallinen tulos vuonna 2015 on nollatasolla tai hieman positiivinen.

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Matkustajaliikenteemme lippu- ja lisäpalvelumyynti kasvoivat vahvasti vuoden 2015 toisella neljänneksellä, ja kesäkuussa pääsimme uuteen ennätykseen: kuljetimme yhden päivänä aikana yli 37 500 matkustajaa. Lisäpalvelujen myynti puolestaan kasvoi vuodentakaisesta peräti kolmanneksella uusien tuotelanseerauksien ansiosta. Asiakkaat ovat ottaneet Chicagon reitin ja uudet kesäkausikohteemme vastaan ylittäen odotuksemme. Lisäksi liikematkustus on piristynyt selvästi.

Kannattavuutemme parani merkittävästi, vaikka toiminnallinen tuloksemme jäikin 12,9 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Tulosparannukseen vaikuttivat ydinliiketoiminnan tuottojen kasvun lisäksi kustannussäästöjen eteneminen sekä polttoaineen hinnan lasku, joka heijastuu suojauspolitiikkamme vuoksi kustannuksiimme asteittain. Dollarin vahvistuminen laimensi lentopetrolin hinnan laskusta saatua hyötyä ja kasvatti merkittävästi muita dollarimääräisiä kulujamme, mutta samaan aikaan tulovaluuttojen vahvistuminen tuki myyntituottojamme erityisesti Aasiassa. Osaltaan myönteiseen kannattavuuskehitykseen vaikutti myös Aurinkomatkojen tulosparannus vuoden toisella neljänneksellä.

Vaikka emme voi olla tyytyväisiä tappiolliseen tulokseen, rahoitusasemamme ja maksuvalmiutemme ovat erittäin vahvat. Syksyllä alkava kaukoliikennelaivastomme uudistus parantaa kaukoliikenteemme kustannuskilpailukykyä ja asiakaskokemusta merkittävästi. Samalla jatkamme panostuksia tuottojemme kasvattamiseksi muun muassa lisäpalvelujen avulla ja toteuttamalla tuoteparannuksia mannertenvälisessä liikenteessä.

Suuntamme on oikea ja keväällä päivitetty strategiamme selkeä. Tavoitteenamme on kannattava kasvu, johon saamme uusia eväitä ensimmäisten Airbus 350-koneiden liittyessä laivastoomme tänä syksynä. Ne mahdollistavat vähitellen kapasiteetin kasvun ja pienentävät olennaisesti polttoainekulujamme kaukolennoilla. Olemme myös aloittaneet matkustamohenkilökunnan rekrytoinnin tulevaa kasvua silmällä pitäen. Koko tiimimme valmistautuu innolla Finnairin uuteen vaiheeseen.

Tulevaisuuden näkymät

7.5.2015 julkaistut näkymät

Matkustaja- ja rahtiliikenteen kysyntänäkymiin liittyy Finnairin päämarkkina-alueilla edelleen epävarmuutta. Finnair arvioi, että sen kapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvaa vuonna 2015 noin 3 prosenttia ja liikevaihto pysyy vuoden 2014 tasolla. Muutoksena aikaisemmin antamaansa näkymään Finnair arvioi, että vertailukelpoista laskentakäytäntöä noudattaen sen yksikkökustannukset ilman polttoainetta vuonna 2015 nousevat vuodesta 2014 konsernin liiketoiminnassa tapahtuneiden rakenteellisten muutosten ja Yhdysvaltojen dollarin voimakkaan vahvistumisen vuoksi. Uusi laskentakäytäntö neutraloi näiden muutosten vaikutukset osavuosikatsauksen liitetiedoissa 16. ja 18. kuvatulla tavalla. Finnair arvioi, että uuden laskentakäytännön mukaan laskettu yksikkökustannus ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein laskee vuodesta 2014.

Lentopetrolin alentunut hinta ja päätökseen viedyn kustannussäästöohjelman täysimääräinen vaikutus tukevat Finnairin taloudellista kehitystä vuonna 2015.

Tiedonantopolitiikkansa mukaisesti Finnair antaa toiminnallista liiketulostaan koskevan ennusteen tammi-kesäkuulta julkaistavan osavuosikatsauksen yhteydessä. Erillisenä ohjeistuksena Finnair arvioi, että katsauskauden lopun valuuttakursseilla laskettuna laajarunkolaivaston uudistukseen liittyvien kertaluonteisten erien vaikutus Finnairin liiketulokseen on dollarin vahvistumisen vuoksi vuonna 2015 selvästi positiivinen. Finnair on aikaisemmin arvioinut, ettei laajarunkolaivaston uudistuksella olisi merkittävää tulosvaikutusta vuosien 2014 ja 2015 aikana. Kaukoliikennelaivaston uudistukseen liittyvät kertaluonteiset erät reagoivat voimakkaasti euro-dollarikurssin muutoksiin.

Näkymät 14.8.2015

Finnair arvioi, että sen toiminnallinen tulos vuonna 2015 on nollatasolla tai hieman positiivinen.

Finnair toistaa aikaisemman arvionsa, että sen kapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvaa vuonna 2015 noin 3 prosenttia ja liikevaihto pysyy noin vuoden 2014 tasolla. Muutoksena aikaisemmin antamaansa näkymään Finnair arvioi, että sen yksikkökustannukset ilman polttoainetta vuonna 2015 pysyvät vuoden 2014 tasolla.

Finnair toistaa myös aikaisemman erillisen ohjeistuksensa, että katsauskauden lopun valuuttakursseilla laskettuna laajarunkolaivaston uudistukseen liittyvien kertaluonteisten erien vaikutus Finnairin liiketulokseen on dollarin vahvistumisen vuoksi vuonna 2015 selvästi positiivinen.

Taloudellinen raportointi

Finnairin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 julkaistaan perjantaina 30.10.2015.

Tämä tiedote on tiivistelmä Finnairin osavuosikatsauksesta 1.1. - 30.6.2015. Finnair-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2015 on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.finnairgroup.com.

FINNAIR OYJ

Hallitus

Tiedotustilaisuudet

Finnair järjestää 14.8.2015 lehdistötilaisuuden klo 11.00 ja analyytikkotilaisuuden klo 12.30 toimitiloissaan osoitteessa Tietotie 9. Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja webcast analyytikoille pidetään klo 14.30 (Suomen aikaa). Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 2319 3041, PIN-koodi on 2419797#. Ilmoittaudu webcastiin osoitteessa: https://engage.vevent.com/rt/finnair~20150814 

Lisätietoja antavat:

Vt. talousjohtaja Mika Stirkkinen, puhelin (09) 818 4960, mika.stirkkinen@finnair.com

Talousviestintäpäällikkö Ilkka Korhonen, puhelin (09) 818 4705, ilkka.korhonen@finnair.com

IRO Kati Kaksonen, puhelin (09) 818 2780, kati.kaksonen@finnair.com

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2014 Finnairin liikevaihto oli 2 400 milj. euroa ja sen palveluksessa oli vuoden lopussa lähes 4 500 henkilöä. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.