Finnair Oyj:n 200 miljoonan euron hybridilainan listalleottoesite saatavilla

Finnair Oyj                  Pörssitiedote               2.10.2015 klo 15.25

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) NOJALLA ANNETUSSA REGULATION S -SÄÄNNÖKSESSÄ) TAI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Finnair Oyj ilmoitti 1. lokakuuta 2015, että sen 200 miljoonan euron hybridilainan (”hybridilaina”) tarjoaminen oli päättynyt onnistuneesti. Hybridilaina lasketaan liikkeeseen arviolta 13. lokakuuta 2015.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt hybridilainaan liittyvän Finnairin laatiman listalleottoesitteen (”listalleottoesite”). Listalleottoesite on saatavilla englanniksi Finnairin verkkosivustolla osoitteessa www.finnairgroup.com/investors/investors_2.html.

Finnair on jättänyt NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle hakemuksen hybridilainan listalleotosta. Hybridilaina otetaan kaupankäynnin kohteeksi arviolta 13. lokakuuta 2015.

Finnair nimitti hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä Danske Bank A/S:n ja Morgan Stanley & Co. International plc:n pääjärjestäjiksi ja neuvonantajiksi sekä Pohjola Pankki Oyj:n pääjärjestäjäksi.

Lisätietoja
Talousviestintäpäällikkö Ilkka Korhonen, puhelin (09) 818 4705, ilkka.korhonen@finnair.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Päämediat

Vastuunrajoitus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Finnairin arvopapereita, mukaan luettuna hybridilainaa. Tämän tiedotteen, listalleottoesitteen ja niihin liittyvän, hybridilainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Hybridilainaa ei tarjota eikä tulla tarjoamaan yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja hybridilainaan liittyvän tarjousmateriaalin tai -dokumentaation ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousmateriaalin tai -dokumentaation haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, taikka tarjota Finnairille ostettavaksi, mitään Finnairin arvopapereita, kuten hybridilainan lainaosuuksia, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous olisi lainvastainen. Finnairilla, pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Finnairin arvopapereihin, kuten hybridilainan lainaosuuksiin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen tai muita tässä tiedotteessa tarkoitettuja tietoa, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden valtioiden arvopaperilainsäädännön vastaista.

Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita (mukaan luettuna hybridilainaa) ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion tai muun lainkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Näin ollen tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei saa tarjota, myydä, vastaanottaa, lunastaa, jälleenmyydä, siirtää tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin taikka yhdysvaltalaisten henkilöiden lukuun, ellei käytettävissä ole poikkeusta Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksesta tai ellei tämä tapahdu Yhdysvaltojen osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti. Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000, ”FSMA”), muutoksineen, 21 kohdassa tarkoitetun valtuutetun henkilön antama eikä hyväksymä. Näin ollen tätä tiedotetta ei saa jakaa eikä välittää yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa eikä henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa lukuun ottamatta tilanteita, joissa FSMA:n 21(1) kohta ei sovellu. Tätä tiedotetta jaetaan sillä perusteella, että kukin henkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jonka saataville tämä tiedote asetetaan tai jolle se suunnataan, on (i) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen, muutoksineen (”Määräys”), 19(5) kohdassa tarkoitettu sijoitusalan ammattilainen; (ii) Määräyksen 49(2)(a)–(d) kohdassa tarkoitettu korkean varallisuustason taho tai rekisteröimätön yhdistys jne. tai (iii) kuka tahansa muu henkilö, jolle tämä tiedote voidaan muutoin laillisesti toimittaa FSMA:n 21(1) kohdan poikkeuksen nojalla tai muutoin tilanteissa, joissa kyseinen säännös ei sovellu (kaikki tällaiset henkilöt yhteisesti "relevantit henkilöt”). Tämä tiedote ja tässä tiedotteessa tarkoitetut arvopaperit asetetaan ainoastaan tällaisten relevanttien henkilöiden saataville, ja pyyntöjä, tarjouksia ja sopimuksia tällaisten arvopaperien merkitsemisestä, ostamisesta tai muusta hankkimisesta voidaan tehdä ainoastaan tällaisten relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään muun henkilön ei tule luottaa tähän tiedotteeseen tai toimia sen perusteella.

Tämä tiedote ei ole direktiivissä 2003/71/EY, muutoksineen, tarkoitettu mainos tai esite.

ICMA/FCA vakauttaminen.

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2014 Finnairin liikevaihto oli 2 400 milj. euroa ja sen palveluksessa oli vuoden lopussa lähes 4 500 henkilöä. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa