Finnair solmi aiesopimuksen: StaffPoint ja GWS osakkaiksi alueellisen lentämisen yhteisyritykseen

Finnair on solminut StaffPoint Holding Oy:n ja Oy G.W. Sohlberg Ab:n kanssa aiesopimuksen, jonka mukaan Flybe UK Ltd:n 60 %:n osuus Flybe Nordicin osakekannasta siirtyisi StaffPointille ja GWS:lle. Kauppa edellyttää Suomen kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Sopimuksen toteutuessa StaffPointin omistusosuus yhteisyrityksestä olisi 45 %, GWS:n 15 % ja Finnairin 40 %.

Flybe Finlandin operoimat lennot jatkuvat normaalisti.

-   Olemme tyytyväisiä, että saamme yhtiölle kumppaneiksi kotimaiset StaffPointin ja GWS:n.  Flybe Finland ja sen hallitus lähtevät kaupan toteuduttua yhdessä kehittämään yhtiön liiketoimintamallia sekä kehittämään alueellisen lentämisen tehokkuutta ja kannattavuutta, toteaa Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

- Olemme jo pitempään analysoineet toimialaa ja näemme siinä potentiaalia. Toimiala kasvaa ja se on työvoimavaltaista. Lentoliikenteellä on vahva positiivinen vaikutus Suomen talouteen ja siten myös työllisyyteen. Haluamme henkilöstöalan osaamisellamme olla mukana vaikuttamassa alan elinkelpoisuuteen. Työllistämme vuodessa yli 14 000 osaajaa ja uskomme, että osakkaina pystymme omalla osaamisellamme tuomaan lisäarvoa myös Flybe Finlandille, sanoo StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja Mika Kiljunen.

Kauppahinta on aiemmin ilmoitettu 1 euro.

StaffPoint on suomalainen henkilöstöalan yritys, joka tuottaa henkilöstö- ja rekrytointipalveluja, valmennuspalveluja sekä innovatiivisia HR-ohjelmistoratkaisuja asiakkaalle lisäarvoa tuottavaksi kokonaisuudeksi. Yritys työllistää vuosittain yli 14 000 osaajaa.

Oy G.W. Sohlberg Ab on vuonna 1876 perustettu suomalainen perheyhtiö, joka harjoittaa sijoitustoimintaa alansa johtaviin yrityksiin.

Finnair ja Flybe UK Ltd kertoivat 12.11.2014, että Flybe Ltd:n omistamat Flybe Nordicin osakkeet myydään uudelle enemmistöomistajalle tai Finnairille. Finnair ilmoitti aiemmin, että sen tavoitteena on löytää uusi enemmistöomistaja Flybe Nordicille. Finnairin tavoitteena on ollut löytää ratkaisuja, joiden avulla mahdollistettaisiin alueellisen lentämisen kehittämisen taloudellisesti järkevällä tavalla.

Flybe Nordicin omistuspohjan muutoksella ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia Finnairille. Finnairin omistamien Flybe Nordic AB:n osakkeiden arvo on aiempien tappioiden seurauksena kirjattu konsernissa nollaan jo aikaisemmin.

Finnairilla on taseessaan vuonna 2011 Flybe Finlandille annettu 9,9 miljoonan euron pääomalaina, ja lisäksi sillä on ennakkomaksusaatavia ja operatiivisia saatavia Flybe Finlandilta. Flybe Finlandin toiminnan uudelleenjärjestelytarpeesta johtuen on mahdollista, että osa saatavista jää saamatta. Finnair arvioi jatkuvasti tilinpäätöksissään Flybe-yhteistyöhön liittyvien erien arvostuksen oikeellisuutta. Finnair arvioi mahdollisen vaikutuksen konsernin omaan pääomaan olevan enintään -35 miljoonaa euroa. Yhtiö on lisäksi valmistautunut tarvittaessa antamaan käyttöpääomarahoitusta Flybe Finlandille. Finnair arvioi nyt, että mahdolliset taloudelliset vaikutukset tarkentuvat niin, että niistä voidaan viestiä tarkemmin yhtiön tulosjulkistuksen yhteydessä 11.2.2015.

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, p. 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa