Finnairin 200 miljoonan euron hybridilaina laskettu liikkeeseen ja otettu kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä

Finnair Oyj           Pörssitiedote           13.10.2015 klo 16.45

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) NOJALLA ANNETUSSA REGULATION S -SÄÄNNÖKSESSÄ) TAI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Finnair Oyj:n 200 miljoonan euron hybridilaina (ISIN-koodi FI4000176300) (”hybridilaina”), jonka tarjoaminen päättyi 1. lokakuuta 2015, on tänään laskettu liikkeeseen ja otettu kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä.

Finnair nimitti hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä Danske Bank A/S:n ja Morgan Stanley & Co. International plc:n pääjärjestäjiksi ja neuvonantajiksi sekä Pohjola Pankki Oyj:n pääjärjestäjäksi.

Lisätietoja:
Talousviestintäpäällikkö Ilkka Korhonen, puhelin (09) 818 4705, ilkka.korhonen@finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Vastuunrajoitus:

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa, myydä tai merkitä Finnairin arvopapereita, mukaan lukien hybridilaina. Tämän tiedotteen jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä. Tämän tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä, ostaa tai merkitä mitään Finnairin arvopapereita, mukaan lukien hybridilaina, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, myynti, osto tai merkintä olisi lainvastainen. Finnairilla, pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Finnairin arvopapereihin, mukaan lukien hybridilaina, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Vakauttamisilmoitus

Jatkotoimenpiteenä 1. lokakuuta 2015 julkistetulle vakauttamisilmoitukselle Danske Bank A/S (yhteystieto: Jens Ismunden; puhelin: +45 45 14 67 99) ilmoittaa, että vakauttamisjakso on päättynyt ja että jäljempänä mainittu Stabilisation Manager ‑asiamies ei toteuttanut markkinoiden väärinkäytöstä annetun direktiivin (2003/6/EY) täytäntöönpanosta annetussa komission asetuksessa N:o EY/2273/2003 tarkoitettuja vakauttamistoimenpiteitä seuraavien arvopaperien tarjoamisen yhteydessä.

Liikkeeseenlaskija: Finnair   Oyj
Takaaja (jos on): Ei ole
Kokonaisnimellisarvo: 200 miljoonaa euroa
Kuvaus: Vakuudeton, muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa   oleva hybridilaina
Stabilisation Manager ‑asiamies: Danske Bank A/S

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2014 Finnairin liikevaihto oli 2 400 milj. euroa ja sen palveluksessa oli vuoden lopussa lähes 4 500 henkilöä. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa