Finnairin heinäkuun 2015 liikennetiedot

Matkustajamäärä kasvoi 8,7 prosenttia vertailukaudesta

Finnair Oyj. Pörssitiedote 10.8.2015 klo 09.00

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi heinäkuussa 1,9 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 2,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli 89,1 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti supistui heinäkuussa 6,8 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna väheni 5,5 prosenttia vertailukaudesta. Kapasiteetin supistumiseen vaikuttivat laajarunkokoneiden matkustusmukavuutta parantaneet konfiguraatiomuutokset vertailukauden jälkeen sekä Hanoin kausireitin lopettaminen aiemmin kuin viime vuonna. Vastaavasti Chicagon kausireitin avaaminen kesäkuussa viimevuotista aikaisemmin näkyy voimakkaana kasvuna Amerikan-liikenteessä.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 5,5 prosenttia edellisvuodesta, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 6,9 prosenttia. Kasvuun vaikutti muun muassa eräiden Euroopan lomalentojen muuttaminen reittilennoiksi. Kotimaan liikenteen kasvua puolestaan selittävät erityisesti Norran kaupalliselta riskiltä Finnairin ostoliikenteeksi siirtyneet reitit.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi heinäkuussa 8,9 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit laskivat 4,1 prosenttia vertailukaudesta. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 56,3 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaisluvuissa näkyy rakenteellinen muutos vertailukaudesta Finnairin luovuttua NGA:lta vuokratun rahtilentokonekapasiteetin käytöstä Aasian liikenteessä. Rahtiliikenne muodostui heinäkuussa lähes kokonaan reittilennoilla mukana kuljetettavasta rahdista.

Heinäkuussa Finnairin lennoista 89,3 prosenttia (85,7) saapui aikataulussa.

Elokuun 2015 liikennetilasto julkaistaan maanantaina 7.9.2015.

                     

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Heinäkuu 2015

Heinäkuu 2015 muutos % Vuoden 2015 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 979,8 8,7 5 885,3 4,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 838,9 1,9 18 375,8 1,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 529,8 2,9 14 740,4 1,4
Matkustajakäyttöaste % 89,1 0,9 p 80,2 -0,3 p
Rahti ja posti tn 11 150,6 -16,2 73 055,0 -16,0
Tarjotut tonnikilometrit 410,8 -1,4 2 680,1 -1,8
Myydyt tonnikilometrit 295,7 -2,5 1 758,1 -4,0
Kokonaiskäyttöaste % 72,0 -0,8 p 65,6 -1,5 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 678,1 8,2 3 685,8 5,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 246,5 5,5 7 458,8 5,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 099,4 6,9 5 881,5 3,5
Matkustajakäyttöaste % 88,2 1,2 p 78,9 -1,4 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 29,6 37,1 145,4 9,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 218,8 41,0 1 209,4 13,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 199,4 39,5 1 014,5 9,7
Matkustajakäyttöaste % 91,1 -1,0 p 83,9 -2,8 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 156,4 -5,6 972,5 -1,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 296,2 -6,8 8 909,8 -2,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 174,0 -5,5 7 288,0 -1,6
Matkustajakäyttöaste % 90,6 1,2 p 81,8 0,6 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 115,7 31,9 1 081,5 6,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 77,4 31,8 797,7 2,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 57,0 27,1 556,4 6,0
Matkustajakäyttöaste % 73,7 -2,7 p 69,7 2,5 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 838,9 -6,4 63 867,1 -3,4
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 699,0 -19,6 12 007,6 -13,5
- Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 715,8 23,3 4 500,5 -0,8
- Asian rahtiliikenne tn 7 301,2 -4,9 46 407,6 -0,5
- Kotimaan rahtiliikenne tn 122,8 -8,9 951,4 -7,9
Rahtilento tn** 1 311,7 -53,1 9 187,9 -56,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 11 150,6 -16,2 73 055,0 -16,0
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 123,1 -5,5 799,2 -4,4
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 69,3 -16,7 439,3 -16,9
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 115,6 8,9 746,0 11,1
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 62,1 -4,1 394,4 -1,6
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 56,3 -7,6 p 55,0 -8,3 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 35,7 -15,4 p 40,5 -17,3 p
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 59,3 -4,6 p 56,6 -5,0 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 53,7 -7,3 p 52,9 -6,9 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa