Finnairin joulukuun 2014 liikennetiedot

Finnair Oyj       Pörssitiedote                                                           8.1.2015 klo 09:00

Finnairin kokonaiskapasiteetti laski joulukuussa 1,5 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 0,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli 77,0 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti laski joulukuussa 4,2 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 3,2 prosenttia vertailukaudesta.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 1,5 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 4,3 prosenttia.

Matkustajaliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä* nousi loka–joulukuussa 1,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 5,26 eurosenttiä.

”Matkustajaliikenteen yksikkötuotot nousivat vuoden viimeisellä neljänneksellä ensimmäisen kerran vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Myönteiseen kehitykseen vaikuttivat pääasiassa lähes kaikilla liikennealueilla parantuneet matkustajakäyttöasteet”, sanoo Finnairin talousjohtaja Erno Hildén.

Rahtiliikenne myydyillä rahtitonnikilometreillä mitattuna laski joulukuussa 0,9 prosenttia ja rahtikapasiteetti kasvoi 8,5 prosenttia vertailukaudesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste laski 5,8 prosenttiyksikköä vertailukaudesta ja oli 61,6 prosenttia.

Joulukuussa Finnairin lennoista 82,2 prosenttia (82,9) saapui aikataulussa.

Finnair muutti talviliikennekauden alussa liikennetietojen raportointikäytäntöä ja lakkasi raportoimasta lomaliikennettä erillisenä liikennealueena. Näistä muutoksista tiedotettiin 7.11.2014 erillisellä tiedotteella.

* Yksikkötuotto = lipputuotto/ASK

Joulukuu 2014 muutos
%
Tammi - joulukuu 2014 alusta muutos
%
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat, 1000 721,2 3,9 9 629,6 3,9
Tarjotut henkilökilometrit, milj. 2 405,0 -1,5 30 888,8 -0,9
Myydyt henkilökilometrit, milj. 1 852,8 0,2 24 771,7 0,0
Matkustajakäyttöaste, % 77,0 1,3 p 80,2 0,7 p
Rahti- ja posti, tn 11 317,5 -3,8 149 140,9 1,7
Tarjotut tonnikilometrit, milj. 361,9 -2,2 4 644,3 -1,4
Myydyt tonnikilometrit, milj. 235,4 -0,2 3 130,2 0,7
Kokonaiskäyttöaste, % 65,0 1,3 p 67,4 1,4 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat, 1000 423,9 6,3 6 004,3 5,0
Tarjotut henkilökilometrit, milj. 888,0 1,5 12 239,4 0,9
Myydyt henkilökilometrit, milj. 693,0 4,3 9 649,3 1,0
Matkustajakäyttöaste, % 78,0 2,1 p 78,8 0,1 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat, 1000 17,4 1,2 221,0 -7,3
Tarjotut henkilökilometrit, milj. 159,7 1,0 1 776,8 -6,2
Myydyt henkilökilometrit, milj. 122,5 0,9 1 512,1 -7,5
Matkustajakäyttöaste, % 76,7 -0,1 p 85,1 -1,2 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat, 1000 125,1 -3,1 1 691,1 -1,0
Tarjotut henkilökilometrit, milj. 1 234,8 -4,2 15 564,4 -2,0
Myydyt henkilökilometrit, milj. 950,9 -3,2 12 741,4 -0,3
Matkustajakäyttöaste, % 77,0 0,8 p 81,9 1,4 p
Suomen reittiliikenne
Matkustajat, 1000 154,9 4,0 1 713,3 6,8
Tarjotut henkilökilometrit, milj. 122,5 3,4 1 308,1 4,1
Myydyt henkilökilometrit, milj. 86,3 6,6 868,9 6,6
Matkustajakäyttöaste, % 70,5 2,1 p 66,4 1,6 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä, tn 9 129,4 1,5 115 470,6 1,2
- Euroopan rahtiliikenne, tn 1 901,8 3,1 23 949,2 1,8
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne, tn 661,1 -3,4 7 646,3 -0,5
- Aasian rahtiliikenne, tn 6 403,2 1,3 82 063,2 1,2
- Kotimaan rahtiliikenne, tn 163,3 13,0 1 811,9 -2,1
Rahti lomaliikenteessä, tn 0,0 -   0,0 -  
Rahtilento, tn** 2 188,2 -20,9 33 670,4 3,6
Kokonaisrahti- ja posti, tn 11 317,5 -3,8 149 140,9 1,7
Tarjotut rahtitonnikilometrit*, milj. 112,9 8,5 1 420,4 -1,3
Myydyt rahtitonnikilometrit, milj. 69,6 -0,9 912,4 2,7
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste*, % 61,6 -5,8 p 64,2 2,6 p
- P.-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste*, % 47,6 -17,1 p 52,0 -2,6 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste*, % 60,2 -6,5 p 63,5 2,6 p

Rahdin tarjotut rahtitonnikilometrit vuodelta 2013 on oikaistu laskennassa käyttöönotettujen tarkempien mittareiden vuoksi.
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

-          Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

-          Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

-          Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

-          Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

-          Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

-          Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

-          Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä

Tammikuun 2015 liikennetilasto julkaistaan maanantaina 9.2.2015.

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa