Finnairin joulukuun 2016 liikennetiedot

Finnair Oyj                                    Sijoittajauutinen                                                    10.1.2017 klo 9.00

Matkustajamäärä kasvoi 6,4 prosenttia vertailukaudesta

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi joulukuussa 4,9 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 7,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvu painottui Aasiaan, ja matkustajakäyttöaste parani tai pysyi ennallaan kaikilla liikennealueilla. Kokonaisuutena matkustajakäyttöaste nousi 2,1 prosenttiyksikköä vuotta aiemmasta ja oli 78,9 prosenttia.

Koko vuonna 2016 Finnair kuljetti ennätykselliset 10,9 miljoonaa matkustajaa eli 5,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuosikasvu oli vilkasta myös tarjotuilla henkilökilometreillä (+6,5%) sekä myydyillä henkilökilometreillä (+5,8%) mitattuna.

Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi joulukuussa 5,8 prosenttia ja liikenne kasvoi 10,6 prosenttia matkustajakäyttöasteen paranemisen myötä. Uudet Fukuokan ja Guangzhoun reitit jäivät lokakuussa talvitauolle, joten kohdevalikoima oli joulukuussa olennaisin osin vastaava kuin vertailukaudella.

Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi vuodentakaisesta 0,6 prosenttia ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne kasvoi 4,4 prosenttia. Kohdevalikoima oli sama kuin vertailukaudella. New Yorkin reittiä operoitiin kuukauden aikana tilapäisellä vuokrakalustolla ja -miehistöllä.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 4,7 prosenttia ja liikenne kasvoi 4,6 prosenttia edellisvuodesta. Myös kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 4,7 prosenttia ja liikenne kasvoi 5,9 prosenttia, kun lentäminen erityisesti Pohjois-Suomeen lisääntyi.

Alustavien tietojen mukaan Finnairin yksikkötuotto eli liikevaihto jaettuna tarjotuilla henkilökilometreillä (RASK)* laski loka–joulukuussa 3,2 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 6,95 eurosenttiä.

”Liikennealuekohtainen yksikkötuotto laski maltillisesti vertailukaudesta viimeisellä vuosineljänneksellä Aasian ja Euroopan liikenteessä sekä hieman selvemmin Atlantin liikenteessä, kun taas kotimaan liikenteen yksikkötuotto nousi hieman. Lisäksi kokonaisyksikkötuoton kehitys kuvaa matkapalvelujen liikevaihdon laskua, joka johtuu SMT:n ja Estravelin divestoinnista vertailukauden jälkeen. Matkustajakapasiteetti (ASK) kasvoi 3,5 prosenttia kohdistuen pääasiassa Aasiaan, ja keskimääräinen matkustajakäyttöaste nousi hieman vuodentakaisesta. Rahdin kehitys joulukuussa johtui erityisesti sisäisistä järjestemäintegraatiohaasteista, jotka vaikeuttivat tilapäisesti myyntiä,” sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi joulukuussa 9,6 prosenttia, ja myydyt tonnikilometrit supistuivat 16,2 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä.

Joulukuussa Finnairin lennoista 72,7 prosenttia (85,8) saapui aikataulussa.

Tammikuun 2017 liikennetilasto julkaistaan tiistaina 7.2.2017.

Huom. Finnair uudisti tiedonantopolitiikkaansa vuodenvaihteessa EU:n MAR-asetuksen mukaisesti, ja vastedes kuukausittaiset liikennetiedot julkaistaan sijoittajauutisina. Tiedonantopolitiikka löytyy Finnairin sijoittajasivuilta: https://investors.finnair.com/fi/governance.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet joulukuu 2016

joulukuu 2016 muutos % vuoden 2016 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 841,6 6,4 10 866,6 5,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 725,5 4,9 33 914,2 6,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 150,3 7,7 27 065,3 5,8
Matkustajakäyttöaste % 78,9 2,1 p 79,8 -0,6 p
Rahti ja posti tn 8 924,7 -14,9 144 596,2 10,6
Tarjotut tonnikilometrit 407,0 8,1 5 020,3 8,4
Myydyt tonnikilometrit 245,5 1,6 3 294,6 7,1
Kokonaiskäyttöaste % 60,3 -3,9 p 65,6 -0,8 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 471,5 6,7 6 681,9 4,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 977,0 4,7 13 247,9 2,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 749,9 4,6 10 413,8 2,9
Matkustajakäyttöaste % 76,8 -0,0 p 78,6 0,1 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 24,4 3,7 296,6 10,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 232,2 0,6 2 692,7 20,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 182,1 4,4 2 140,7 14,9
Matkustajakäyttöaste % 78,4 2,9 p 79,5 -3,6 p

Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 145,8 10,3 1 782,5 6,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 361,9 5,8 16 434,2 7,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 106,8 10,6 13 446,8 6,5
Matkustajakäyttöaste % 81,3 3,5 p 81,8 -1,0 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 199,8 3,3 2 105,7 7,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 154,3 4,7 1 539,4 6,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 111,6 5,9 1 064,0 8,2
Matkustajakäyttöaste % 72,3 0,8 p 69,1 1,1 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 7 585,1 -16,4 127 349,8 11,8
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 549,0 -15,6 25 628,5 17,2
- Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 432,5 -37,2 8 741,8 8,1
- Asian rahtiliikenne tn 5 452,4 -14,3 91 223,9 11,0
- Kotimaan rahtiliikenne tn 151,2 -16,1 1 755,7 -0,3
Rahtilento tn** 1 339,6 -5,8 17 246,4 2,8
Kokonaisrahti- ja posti tn 8 924,7 -14,9 144 596,2 10,6
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 118,0 9,2 1464,1 6,1
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 53,2 -15,7 873,5 11,0
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 109,8 9,6 1368,3 6,2
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 46,3 -16,2 784,8 11,7
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 45,1 -13,3 p 59,7 2,6 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 24,0 -16,0 p 38,9 -0,7 p
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 46,3 -13,3 p 62,6 3,5 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  42,2 -13,0 p 57,4 2,8 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2015 Finnairin liikevaihto oli 2 255 milj. euroa ja sen palveluksessa oli vuoden lopussa 4 800 henkilöä. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa