Finnairin maaliskuun 2017 liikennetiedot

Finnair Oyj                           Sijoittajauutinen                                          10.4.2017 klo 9.00

Matkustajamäärä kasvoi 3,1 prosenttia ja matkustajakäyttöaste nousi 1,5 prosenttiyksikköä vertailukaudesta

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi maaliskuussa 2,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä (RPK) mitattuna kasvoi 4,1 prosenttia. Matkustajakäyttöaste nousi 1,5 prosenttiyksikköä vuotta aiemmasta ja oli 81,0 prosenttia. Ulkopuolisten toimijoiden työtaistelujen vuoksi Finnair joutui perumaan yhteensä 190 lentoa lähinnä kotimaan ja Euroopan liikenteessä, mikä heikensi kapasiteetin kasvua 1,0 prosenttiyksiköllä.

Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi maaliskuussa 3,7 prosenttia, ja liikenne kasvoi 8,8 prosenttia merkittävästi korkeamman matkustajakäyttöasteen ansiosta. Kapasiteetin kasvun vaimeudessa näkyy, että Chongqingin lentoja ei lennetä 11.1.–2.5.2017 lentäjien A350-koulutusten takia.

Amerikan-liikenteen kapasiteetti supistui vuodentakaisesta 6,6 prosenttia, ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne supistui 10,3 prosenttia. Reittikohdevalikoima oli sama kuin vertailukaudella. Osa Amerikan liikenteestä operoitiin tilapäisellä vuokrakalustolla ja -miehistöllä.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 1,4 prosenttia ja liikenne kasvoi 1,1 prosenttia edellisvuodesta. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 6,4 prosenttia ja liikenne kasvoi 4,7 prosenttia, kun lentäminen Pohjois-Suomeen lisääntyi. Helsinki-Vantaan toimijoiden työtaistelut vaikuttivat erityisesti Finnairin Euroopan ja kotimaan liikenteeseen.

Reittiliikenteen myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat maaliskuussa 7,5 prosenttia, vaikka vastaava rahtikapasiteetti supistui 4,2 prosenttia. Rahdin volyymi kasvoi selvästi sekä Aasian että Euroopan liikenteessä, mutta pieneni Pohjois-Amerikan ja kotimaan liikenteessä. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä.

Maaliskuussa Finnairin lennoista 87,8 prosenttia (88,7) saapui aikataulussa.

Alustavien tietojen mukaan Finnairin yksikkötuotto eli liikevaihto jaettuna tarjotuilla henkilökilometreillä (RASK)* nousi tammi–maaliskuussa 3,3 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 6,82 eurosenttiä.

”Yksikkötuotto nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä suurelta osin matkustajakäyttöasteen paranemisen ansiosta; kasvu oli erityisen vahvaa Aasian liikenteessä. Resurssirajoitteiden ja työtaistelujen vuoksi perutut lennot pitivät matkustajakapasiteetin (ASK) vertailukauden tasolla. Kotimaan lentäminen kuitenkin kasvoi selvästi Lapin turismin imussa. SMT:n myynti vertailukauden jälkeen vaikutti yksikkötuoton kehitykseen vajaan prosentin verran heikentävästi,” sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Huhtikuun 2017 liikennetilasto julkaistaan tiistaina 9.5.2017.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet maaliskuu 2017

maaliskuu 2017 muutos % vuoden 2017 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 934,0 3,1 2 603,6 4,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 850,1 2,2 8 127,7 0,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 307,7 4,1 6 617,1 3,4
Matkustajakäyttöaste % 81,0 1,5 p 81,4 2,6 p
Rahti ja posti tn 12 514,9 7,5 31 987,4 -2,9
Tarjotut tonnikilometrit 421,4 3,2 1 209,5 1,8
Myydyt tonnikilometrit 281,2 4,6 784,0 1,7
Kokonaiskäyttöaste % 66,7 0,9 p 64,8 -0,1 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 520,8 1,6 1 430,7 3,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 065,3 1,4 2 990,6 -0,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 835,1 1,1 2 266,1 1,7
Matkustajakäyttöaste % 78,4 -0,2 p 75,8 1,4 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 22,0 -10,4 63,5 -6,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 204,6 -6,6 606,2 -4,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 162,4 -10,3 474,3 -6,7
Matkustajakäyttöaste % 79,4 -3,3 p 78,2 -2,2 p

 
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 155,3 8,8 464,5 5,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 391,1 3,7 4 011,4 -0,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 176,0 8,8 3 513,0 5,5
Matkustajakäyttöaste % 84,5 3,9 p 87,6 4,8 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 235,8 4,3 644,8 6,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 189,1 6,4 519,5 11,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 134,2 4,7 363,6 8,7
Matkustajakäyttöaste % 71,0 -1,2 p 70,0 -1,5 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 911,3 8,1 27 722,8 -2,8
- Euroopan rahtiliikenne tn 2   168,0 9,9 5 467,8 -0,9
- Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 654,2 -5,4 1 905,7 -6,0
- Asian rahtiliikenne tn 7 941,5 9,1 19 927,8 -2,9
- Kotimaan rahtiliikenne tn 147,7 -3,0 421,6 -9,1
Rahtilento tn** 1 603,6 3,8 4 264,5 -3,1
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 514,9 7,5 31 987,4 -2,9
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 115,9 -3,7 336,1 -5,1
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 74,9 5,9 192,2 -3,3
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 107,2 -4,2 311,4 -5,8
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 66,8 7,5 170,5 -2,9
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 64,7 5,9   p 57,2 1,0   p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 41,1 -1,8   p 41,4 -0,1   p
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 68,4 8,9   p 59,2 2,3   p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  62,3 6,8   p 54,7 1,6   p


* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2016 Finnairin liikevaihto oli 2 317 milj. euroa ja matkustajamäärä lähes 11 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa