Finnairin syyskuun 2015 liikennetiedot

Finnair Oyj                Pörssitiedote                        7.10.2015 klo 09.00

Matkustajamäärä kasvoi 8,9 prosenttia vertailukaudesta

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi syyskuussa 2,5 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 4,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste parani 1,4 %-yksikköä ja oli 81,6 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti supistui syyskuussa 5,1 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna väheni 1,8 prosenttia vertailukaudesta. Kapasiteetin supistumiseen vaikuttivat vertailukauden jälkeen toteutetut laajarunkokoneiden matkustusmukavuutta parantaneet konfiguraatiomuutokset sekä Hanoin kausireitin lopettaminen kesäkuussa 2015, kun viime vuonna sen liikennöinti jatkui vielä syyskuussa. Samaan aikaan kesäkuussa aloitettu Chicagon kausireitti näkyy vastaavasti voimakkaana kasvuna Amerikan-liikenteessä.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 4,6 prosenttia edellisvuodesta, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 5,4 prosenttia. Kapasiteetin kasvuun vaikuttivat muun muassa eräiden Euroopan lomalentojen muuttaminen reittilennoiksi ja uudet kesäkausireitit. Kotimaan liikenteen kasvua puolestaan selittävät erityisesti Norran kaupalliselta riskiltä Finnairin ostoliikenteeksi siirtyneet reitit.

Matkustajaliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä* kasvoi heinä-syyskuussa 5,8 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 5,94 eurosenttiä.

”Finnair jatkoi kolmannella vuosineljänneksellä vakaata kasvua turbulentista markkinaympäristöstä huolimatta. Finnairin kolmas vuosineljännes on kausiluonteisesti vahva, ja matkustajaliikenteen yksikkötuotot ja matkustajakäyttöaste nousivat myös vuotta aiemmasta”, sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi syyskuussa 8,0 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit vähenivät 5,2 prosenttia vertailukaudesta. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 53,8 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaisluvuissa näkyy rakenteellinen muutos vertailukaudesta Finnairin luovuttua NGA:lta vuokratun rahtilentokonekapasiteetin käytöstä Aasian liikenteessä. Viime kuukausista poiketen Finnairin kapasiteettiin sisältyi kaksi IAG:n kanssa jaettua rahtilentoa viikossa Helsingin ja Lontoon välillä syyskuun puolivälistä lähtien.

Syyskuussa Finnairin lennoista 92,5 prosenttia (92,7) saapui aikataulussa.

Lokakuun 2015 liikennetilasto julkaistaan maanantaina 9.11.2015.

* Yksikkötuotto = lipputuotto/ASK

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Syyskuu 2015

Syyskuu 2015 muutos % Vuoden 2015 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 916,7 8,9 7 761,9 5,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 711,5 2,5 23 920,3 1,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 213,8 4,4 19 399,5 2,0
Matkustajakäyttöaste % 81,6 1,4 p 81,1 0,1 p
Rahti ja posti tn 10 937,9 -14,0 95 391,4 -15,1
Tarjotut tonnikilometrit 393,8 1,1 3 485,7 -1,5
Myydyt tonnikilometrit 264,5 0,7 2 313,0 -3,0
Kokonaiskäyttöaste % 67,2 -0,3 p 66,4 -1,1 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 575,2 7,2 4 880,8 5,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 118,4 4,6 9 778,8 5,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 871,2 5,4 7 708,3 4,2
Matkustajakäyttöaste % 77,9 0,6 p 78,8 -0,8 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 26,1 40,6 201,6 14,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 210,3 39,9 1 645,0 18,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 175,5 42,7 1 392,8 15,7
Matkustajakäyttöaste % 83,4 1,6 p 84,7 -2,0 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 144,1 -1,8 1 278,9 -1,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 251,8 -5,1 11 461,7 -3,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 085,9 -1,8 9 591,1 -1,9
Matkustajakäyttöaste % 86,7 3,0 p 83,7 1,0 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 171,3 22,3 1 400,6 10,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 131,0 23,9 1 034,8 6,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 81,2 22,5 707,3 9,3
Matkustajakäyttöaste % 62,0 -0,7 p 68,3 1,9 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 596,6 -6,2 83 448,0 -3,1
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 756,4 -13,5 15 379,2 -13,6
- Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 711,6 9,3 5 932,3 2,9
- Asian rahtiliikenne tn 6 961,0 -5,9 60 885,2 -0,5
- Kotimaan rahtiliikenne tn 167,6 5,1 1 251,4 -5,6
Rahtilento tn** 1 341,3 -45,9 11 943,3 -54,6
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 937,9 -14,0 95 391,4 -15,1
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 118,9 -1,9 1041,6 -4,5
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 66,4 -15,1 577,3 -16,0
Tarjotut reittiliikenteen   rahtitonnikilometrit* milj. 111,1 8,0 973,2 10,2
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 59,8 -5,2 518,1 -1,3
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 55,9 -8,7 p 55,4 -7,5 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 37,7 -7,5 p 39,5 -13,4 p
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 58,5 -6,7 p 57,3 -4,5 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 53,8 -7,5 p 53,2 -6,2 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa