Finnairin tammikuun 2017 liikennetiedot

Finnair Oyj                                    Sijoittajauutinen                                                    7.2.2017 klo 9.00

Matkustajamäärä kasvoi 7,0 prosenttia vertailukaudesta

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi tammikuussa 0,1 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä (RPK) mitattuna kasvoi 3,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kokonaisuutena matkustajakäyttöaste nousi 2,6 prosenttiyksikköä vuotta aiemmasta ja oli 80,5 prosenttia.

Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti supistui tammikuussa 3,7 prosenttia, mutta liikenne kasvoi 3,3 prosenttia matkustajakäyttöasteen paranemisen myötä. Finnair keskeytti Chongqingin lennot 11.1.–2.5.2017 väliseksi ajaksi lentäjien A350-koulutusten takia. Lisäksi kuukauden aikana Aasian-liikenteessä jouduttiin perumaan poikkeuksellisen useita lentoja.

Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi vuodentakaisesta 2,7 prosenttia ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne supistui 0,9 prosenttia. Reittikohdevalikoima oli sama kuin vertailukaudella. Osa Amerikan liikenteestä operoitiin kuukauden ajan tilapäisellä vuokrakalustolla ja -miehistöllä.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 2,1 prosenttia ja liikenne kasvoi 2,7 prosenttia edellisvuodesta. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi peräti 21,3 prosenttia ja liikenne kasvoi 18,7 prosenttia, kun lentäminen erityisesti Pohjois-Suomeen lisääntyi.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna supistui tammikuussa 4,4 prosenttia, ja myydyt rahtitonnikilometrit supistuivat 10,9 prosenttia. Alkukuussa perutut kaukolennot vaikuttivat haitallisesti rahdin myyntiin, sillä perutut lennot olisivat suuntautuneet rahdin päämarkkinoille. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi myös viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä.

Tammikuussa Finnairin lennoista 75,8 prosenttia (74,2) saapui aikataulussa.

Helmikuun 2017 liikennetilasto julkaistaan tiistaina 7.3.2017.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet tammikuu 2017

tammikuu 2017 muutos % vuoden 2017 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 835,2 7,0 835,2 7,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 733,8 0,1 2 733,8 0,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 200,4 3,4 2 200,4 3,4
Matkustajakäyttöaste % 80,5 2,6 p 80,5 2,6 p
Rahti ja posti tn 9 736,1 -9,4 9 736,1 -9,4
Tarjotut tonnikilometrit 408,1 2,0 408,1 2,0
Myydyt tonnikilometrit 255,0 -0,1 255,0 -0,1
Kokonaiskäyttöaste % 62,5 -1,3 p 62,5 -1,3 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 458,8 5,6 458,8 5,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 005,7 2,1 1 005,7 2,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 722,9 2,7 722,9 2,7
Matkustajakäyttöaste % 71,9 0,5 p 71,9 0,5 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 22,3 -1,1 22,3 -1,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 214,1 2,7 214,1 2,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 167,1 -0,9 167,1 -0,9
Matkustajakäyttöaste % 78,0 -2,8 p 78,0 -2,8 p

 
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 159,3 3,6 159,3 3,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 353,2 -3,7 1 353,2 -3,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 202,0 3,3 1 202,0 3,3
Matkustajakäyttöaste % 88,8 6,0 p 88,8 6,0 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 194,8 14,9 194,8 14,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 160,9 21,3 160,9 21,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 108,4 18,7 108,4 18,7
Matkustajakäyttöaste % 67,4 -1,5 p 67,4 -1,5 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 8 419,7 -10,4 8 419,7 -10,4
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 712,3 -2,9 1 712,3 -2,9
- Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 602,9 -16,9 602,9 -16,9
- Asian rahtiliikenne tn 5 964,3 -11,7 5 964,3 -11,7
- Kotimaan rahtiliikenne tn 140,3 -8,2 140,3 -8,2
Rahtilento tn** 1 316,4 -1,9 1 316,4 -1,9
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 736,1 -9,4 9 736,1 -9,4
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 116,2 -3,6 116,2 -3,6
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 58,2 -10,3 58,2 -10,3
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 107,9 -4,4 107,9 -4,4
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 51,5 -10,9 51,5 -10,9
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 50,0 -3,7 p 50,0 -3,7 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 37,3 -3,7 p 37,3 -3,7 p
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 51,2 -3,6 p 51,2 -3,6 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  47,8 -3,5 p 47,8 -3,5 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2015 Finnairin liikevaihto oli 2 255 milj. euroa ja sen palveluksessa oli vuoden lopussa 4 800 henkilöä. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa