Finnairin tammikuun 2018 liikennetiedot

Finnairin historian nopein kasvu käynnissä – matkustajamäärä kasvoi tammikuussa 15,6 prosenttia

Finnair kuljetti tammikuussa 965 700 matkustajaa eli 15,6 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Matkustajamäärä kasvoi eniten Aasian-liikenteessä, 23,2 %, mutta kasvu oli voimakasta myös Pohjois-Amerikan reiteillä (+18,0 %), Euroopan-lennoilla (+14,0 %) ja kotimaan liikenteessä (+13,1 %). Matkustajista yli puolet lensi Euroopan, reilu viidennes kotimaan, viidennes Aasian ja loput Pohjois-Amerikan lennoilla.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi tammikuussa 19,8 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat pääasiassa vertailujakson jälkeen käyttöön otetut A350-lentokoneet. Lisäkapasiteetti kohdistui Bangkokin, Hongkongin, Singaporen ja Chongqingin lisävuoroille sekä talvikauden uusille kausireiteille Goaan, Puerto Plataan, Puerto Vallartaan ja Havannaan, joka korvasi vertailukaudella operoidun Varaderon. Kasvu Aasian-liikenteessä oli 26,7 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä 21,0 %.

Euroopan-liikenteen kapasiteettia kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja penkkien lisääminen osaan nykyisistä kapearunkokoneista. Kapasiteetti kasvoi yhteensä 8,6 %, ja kasvu kohdistui ympärivuotiseksi kohteeksi siirtyneen Reykjavikin reitille, lisävuoroihin muun muassa Tukholmaan, Kööpenhaminaan ja Berliiniin sekä suoriin lentoihin Lappiin Pariisista, Lontoosta ja Zürichistä. Kotimaan liikenteen merkittävä +30,2 % kapasiteetin kasvu johtui ensisijaisesti tarjonnan lisäämisestä Pohjois-Suomen kohteisiin. Näin Finnair vauhdittaa osaltaan Lappiin kohdistuvaa kansainvälistä turismia. Tammikuussa Finnairin kapasiteetista 52 % oli Aasian-liikenteessä, 33 % Euroopan-reiteillä ja loput Pohjois-Amerikan ja kotimaan liikenteessä.

Finnairin liikenne myydyillä henkilökilometreillä (RPK) mitattuna kasvoi lähes samaa vauhtia kapasiteetin kasvun kanssa, +19,3 %. Nopeinta kasvu oli Aasian-liikenteessä, +23,8 %. Euroopan-liikenne kasvoi 11,2 %, Pohjois-Amerikan liikenne 23,4 % ja kotimaan liikenne 16,0 %. Voimakkaasta kapasiteetin kasvusta huolimatta koneet täyttyivät hyvin etenkin kaukoreiteillä – matkustajakäyttöaste oli Aasian-liikenteessä 86,8 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä 79,6 %. Euroopan-liikenteessä matkustajakäyttöaste oli 73,6 % ja kotimaassa 60,1 %. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste 80,1 % oli vertailujakson tasolla (-0,4 prosenttiyksikköä vertailukaudesta).

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat tammikuussa 19,8 prosenttia vertailujaksosta, ja vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 17,5 prosenttia erityisesti Kiinan ja Suomen rahtimarkkinoiden hyvän kehityksen ansiosta. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Rahtilentovolyymit laskivat vertailujaksosta, jolloin Finnair vuokrasi rahtitilaa Japan Airlinesilta. Finnairin uuden COOL Nordic Cargo -terminaalin kaikki toiminnot otettiin käyttöön tammikuussa. 

Hankalat talviolosuhteet Finnairin kotikentällä Helsinki-Vantaalla aiheuttivat useita viivästyksiä ja peruutuksia tammikuussa, ja Finnairin lennoista 69,4 prosenttia (75,8) saapui aikataulussa.

Helmikuun 2018 liikennetilasto julkaistaan keskiviikkona 7.3.2018.

Tammikuun 2018 liikennetiedot

tammikuu muutos % vuoden 2018 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 965,7 15,6 965,7 15,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 275,8 19,8 3 275,8 19,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 624,7  19,3  2 624,7  19,3 
Matkustajakäyttöaste % 80,1 -0,4p 80,1 -0,4p
Rahti ja posti tn 9 397,0 -3,5 9 397,0 -3,5
Tarjotut tonnikilometrit 489,4 19,9 489,4 19,9
Myydyt tonnikilometrit 296,1 16,1 296,1 16,1
Kokonaiskäyttöaste % 60,5 -2,0p 60,5 -2,0p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 196,2 23,2 196,2 23,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 714,7 26,7 1 714,7 26,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 488,5 23,8 1 488,5 23,8
Matkustajakäyttöaste % 86,8 -2,0p 86,8 -2,0p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 522,8 14,0 522,8 14,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 092,5 8,6 1 092,5 8,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 804,1 11,2 804,1 11,2
Matkustajakäyttöaste % 73,6 1,7p 73,6 1,7p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 26,3 18,0 26,3 18,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 259,2 21,0 259,2 21,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 206,3 23,4 206,3 23,4
Matkustajakäyttöaste % 79,6 1,5p 79,6 1,5p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 220,4 13,1 220,4 13,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 209,5 30,2 209,5 30,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 125,8 16,0 125,8 16,0
Matkustajakäyttöaste % 60,1 -7,3p 60,1 -7,3p
Rahtiliikenne
- Euroopan rahtiliikenne tn 978,3 -42,9 978,3 -42,9
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 484,8 -19,6 484,8 -19,6
- Asian rahtiliikenne tn 7 405,4 24,2 7 405,4 24,2
- Kotimaan rahtiliikenne tn 40,4 -71,2 40,4 -71,2
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 8 908,8 5,8 8 908,8 5,8
Rahtilento tn** 488,2 -62,9 488,2 -62,9
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 397,0 -3,5 9 397,0 -3,5
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 119,5  11,4  119,5  11,4 
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 61,2 5,5 61,2 5,5
Tarjotut reittiliikenteen
rahtitonnikilometrit* milj. 118,4  19,8  118,4  19,8 
Myydyt reittiliikenteen
rahtitonnikilometrit milj. 60,4 17,5 60,4 17,5
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 51,2  -2,9  51,2  -2,9 
- Pohjois-Amerikan
rahtiliikenteen käyttöaste* % 40,8  -7,7  40,8  -7,7 
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 58,2  0,7  58,2  0,7 
Reittiliikenteen   rahdin
kokonaiskäyttöaste* %  51,0  -1,0  51,0  -1,0 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lisätietoja:
Finnair media desk, 358 9 818 4020, comms(a)finnair.com

Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi  
Finnair-blogit: http://blogit.finnair.fi
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: www.finnairgroup.com

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden verkostolentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2016 Finnairin liikevaihto oli 2 317 milj. euroa ja matkustajamäärä lähes 11 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa