Muutoksia Finnairin raportointikäytännöissä

Finnair Oyj      Pörssitiedote                       27.3.2014 klo 14.30

Finnair muuttaa lentokoneidensa moottoreiden huoltokustannusten laskentakäytäntöä ja yhdistää Lentotoimintapalvelut-raportointisegmentin Lentoliikenne-raportointisegmenttiin vuoden 2014 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien. Finnairin taloudelliset luvut vuonna 2013 on muutettu vastaamaan uusia raportointikäytäntöjä, ja ne on esitetty liitteenä olevissa taulukoissa.

Moottorien huoltokustannusten aktivointi

Finnair muuttaa lentokoneidensa moottoreiden huoltokustannusten laskentakäytäntöä. Vuoden 2014 alusta lähtien Finnair aktivoi moottoreiden huoltokustannukset taseeseen ja tekee huoltokuluista poistot moottoreiden huoltojakson aikana. Aikaisemmin huoltokustannukset on kirjattu kuluksi niiden syntymishetkellä.

Laskentakäytännön muutos pienentää huoltokustannuksiin liittyvää volatiliteettia, mikä parantaa tuloksen ennustettavuutta ja vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Muutos myös parantaa vertailukelpoisuutta muihin lentoyhtiöihin nähden, koska muutettu laskentakäytäntö vastaa kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n tekemän tutkimuksen perusteella alan yleistä käytäntöä. Laskentakäytännön muutos pienentää Finnairin omaa pääomaa 31.12.2013 noin 13,8 miljoonaa euroa ja parantaa Finnairin vuoden 2013 liiketulosta 16,7 miljoonaa euroa. Lisäksi muutos kasvattaa vuoden 2013 bruttoinvestointeja ja parantaa liiketoiminnan rahavirtaa sekä vastaavasti heikentää investointien rahavirtaa. Muutos vaikuttaa myös tunnuslukuihin.

Laskentakäytännön muutos kohdistuu kokonaisuudessaan Lentoliikenne-segmenttiin.

Lentotoimintapalvelut-segmentti yhdistetään Lentoliikenne-segmenttiin

Konsernissa viime vuosina tehtyjen rakennemuutosten seurauksena Lentotoimintapalveluiden toiminnan luonne ja laajuus ovat muuttuneet, minkä seurauksena hallitus on päättänyt liiketoimintasegmenttijaon muutoksesta. Vuoden 2014 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien Lentotoimintapalvelut-segmenttiä ei raportoida erikseen, vaan siihen sisältyneet toiminnot raportoidaan osana Lentoliikenne-segmenttiä. Vuonna 2012 toteutuneiden tekniikan ja cateringin rakennejärjestelyjen jälkeen Lentotoimintapalvelut on

koostunut lentokonehuollosta, Finncatering Oy:n ja Finnair Travel Retail Oy:n toiminnoista, Finnairin kiinteistöomaisuudesta sekä operatiiviseen toimintaan liittyneiden kiinteistöjen hallinnoinnista, ylläpidosta ja toimitilapalveluista. Finncatering myytiin 28.2.2014 LSG Lufthansa Service Europa/Afrika GmbH:lle.

Segmentti-informaatio tilikaudelta 2013 on oikaistu vastaamaan muuttunutta rakennetta.

Liite: Oikaistut taloudelliset luvut vuodelta 2013

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.