Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Finnair Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Finnair Oyj           Pörssitiedote               25.1.2017 klo 15.15

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Finnair Oyj:n 16.3.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Maija-Liisa Friman, Jussi Itävuori, Jouko Karvinen ja Jaana Tuominen valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja että uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin Colm Barrington, Mengmeng Du ja Jonas Mårtensson. Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään, ja kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista. Hallituksen jättävät nykyiset jäsenet, Klaus Heinemann, Gunvor Kronman ja Nigel Turner, ovat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, että he eivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Colm Barrington (s. 1946, MA (Econ), Irlannin kansalainen) on toiminut New Yorkin pörssissä listatun lentokoneleasingyhtiö FLY Leasing Ltd:n toimitusjohtajana vuodesta 2007 lähtien. Hänellä on yli 40 vuoden kokemus lentoliikenteestä muun muassa irlantilaisesta Aer Lingusista sekä lentokoneleasingyhtiöistä GPA Group plc, GE Capital Aviation Services ja BBAM LLC. Barrington jättäytyi hiljattain Aer Lingusin hallituksen puheenjohtajan tehtävästä International Airlines Consolidated Groupin ostettua yhtiön. Barrington on IFG Group plc:n ja Hibernia REIT plc:n hallituksen jäsen.

Mengmeng Du (s. 1980, MSc (Econ), MSc (tietojenkäsittelytiede), Ruotsin kansalainen) on toiminut johtotehtävissä useissa digitaalisissa startupeissa vuodesta 2008 lähtien, kuten teknologiajohtajana podcast-alusta Acastissa, operaatioiden, markkinoinnin ja kansainvälisen kasvun johtajana Spotifyssa ja tuotekehitysjohtajana Stardollissa. Tällä hetkellä Du toimii perustajaosakkaana IT-tukea tarjoavassa GetGeek-startupissa sekä digitaalisena neuvonantajana perustamassaan Mimionissa. Du on Skandian ja Netonnet Groupin hallituksen sekä Ruotsin kansallisen innovaationeuvoston jäsen.

Jonas Mårtensson (s. 1977, MSc Business Admin (liiketoiminnan kehittäminen), MSc Business Admin (yrittäjyys), Ruotsin kansalainen) on videopeliyhtiö Mojangin toimitusjohtaja vuodesta 2014 lähtien ja vuosina 2013 ja 2014 sen asiakassuhde- ja strategiajohtaja. Aikaisemmin Mårtenson toimi eri johtotehtävissä verkkovedonlyönti- ja peliyhtiö Bettsonissa ja on johtanut useita startup-yrityksiä viihteen, sosiaalisen median ja rahoituspalvelujen aloilla. Mårtenson kuului myös Happy Socksin perustajiin.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä Finnairin verkkosivustossa.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jouko Karvinen toimisi hallituksen puheenjohtajana. Karvinen on ollut Finnairin hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2016.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat siten seuraavat:

- puheenjohtaja 61 200 euroa

- varapuheenjohtaja 32 400 euroa

- tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana

- jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa.

Hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettavaksi kokouspalkkioksi ehdotetaan 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostivat 1.9.2016 osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat eli osastopäällikkö Eero Heliövaara (puheenjohtaja), valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto; salkunhoitaja Robin Backman, KEVA ja varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä, Varma. Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu Finnairin hallituksen puheenjohtaja Klaus Heinemann.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa:

Eero Heliövaara, osastopäällikkö, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, p. 029 5160 150

Finnair Oy
Viestintä

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2015 Finnairin liikevaihto oli 2 255 milj. euroa ja sen palveluksessa oli vuoden lopussa 4 800 henkilöä. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa