Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Finnair Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Finnair Oyj Pörssitiedote 31.1.2014 klo 11.40

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Finnair Oyj:n 27.3.2014 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Maija-Liisa Friman, Klaus W. Heinemann, Jussi Itävuori, Harri Kerminen ja Gunvor Kronman valittaisiin uudelleen hallitukseen ja että uutena jäseninä hallitukseen valittaisiin Jaana Tuominen ja Nigel Turner.

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Jaana Tuominen (s. 1960, DI) on toiminut Paulig Oy:n konserni- ja toimitusjohtajana vuodesta 2008. Ennen Pauligia hän toimi GE Healthcare Finland Oy:n toimitusjohtajana ja maailmanlaajuisen potilasvalvonta-laiteyksikön vetäjänä. Tuominen on Rautaruukin hallituksen jäsen ja hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen.

Nigel Turner (s. 1958, BA (Hon.)) on toiminut aiemmin British Midland Airwaysin (bmi) toimitusjohtajana ja hänellä on yli 25 vuoden kokemus lentoliikenteestä. Hän on Jetscape Inc:n hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, National Air Traffic Services Plc:n (NATS) hallituksen jäsen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan ja rahoitusvaliokunnan jäsen sekä The Airline Group Ltd:n hallituksen varapuheenjohtaja. Jetscape Inc on lentokoneiden vuokraukseen erikoistunut yhtiö, NATS on Britannian johtava lennonjohtopalveluja tarjoava yritys, ja The Airline Group on yksi NATS:n omistajista.

Muiden hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä internetissä www.finnairgroup.com/konserni.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Klaus W. Heinemann jatkaisi hallituksen puheenjohtajana. Heinemann on ollut Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2012 ja puheenjohtaja vuodesta 2013.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot, joita viimeksi on korotettu vuoden 2008 yhtiökokouksessa, säilyisivät ennallaan. Ehdotetut vuosipalkkiot ovat siten:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 61 200 euroa

- varapuheenjohtajan vuosipalkkio 32 400 euroa

- jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Suomessa asuvan hallituksen jäsenen kokouspalkkio 600 euroa ja ulkomailla asuvan hallituksen jäsenen kokouspalkkio 2 400 euroa hallituksen tai sen valiokunnan kokousta kohti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostivat 2.9.2013 osakasluettelon mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat eli osastopäällikkö Eero Heliövaara (puheenjohtaja), valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto; salkunhoitaja Robin Backman, KEVA ja johtaja Per Wennberg, Skagen-rahastot, sekä Finnairin hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa:

Eero Heliövaara, osastopäällikkö, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, p. 029 5160 150

Finnair Oyj Viestintä

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset media

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa