Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Finnair Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Finnair Oyj:n 25.3.2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet eli Maija-Liisa Friman, Klaus W. Heinemann, Jussi Itävuori, Harri Kerminen, Gunvor Kronman, Jaana Tuominen ja Nigel Turner valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi, ja että Klaus W. Heinemann jatkaisi hallituksen puheenjohtajana.

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään, ja heidän taustatietonsa ovat nähtävissä internetissä http://www.finnairgroup.com/konserni/konserni_4.html.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:

-          puheenjohtaja 61 200 euroa

-          varapuheenjohtaja 32 400 euroa

-          tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana

-          jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa.

Hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettavaksi kokouspalkkioksi ehdotetaan 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistuksen mukaan mukaan hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan olisi kalenterivuoden aikana oikeus neljään edestakaiseen tai kahdeksaan yhdensuuntaiseen Economy- tai Business-luokan lentomatkaan Finnairilla. Lentolippujen hinta olisi nolla euroa, mutta hallituksen jäseniltä ja heidän puolisoiltaan veloitettaisiin kaikki maakohtaiset verot ja matkustajamaksut. Lentoliput olisivat hallituksen jäsenille Suomessa verotettavaa tuloa.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostivat 17.10.2014 alkaen 1.9.2014 osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat eli osastopäällikkö Eero Heliövaara (puheenjohtaja), valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto; salkunhoitaja Robin Backman, KEVA ja johtaja Per Wennberg, Skagen-rahastot, sekä Finnairin hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann. Per Wennberg erosi toimikunnasta joulukuun alussa. Tämän jälkeen 1.9.2014 osakasluettelon mukaan yhtiön neljänneksi suurin osakkeenomistaja Ilmarinen nimitti toimikunnan jäseneksi 15.12.2014 alkaen toimitusjohtaja Harri Sailaksen.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa:

Eero Heliövaara, osastopäällikkö, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, p. 029 5160 150

Finnair Oyj

Viestintä

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa