FINNDOMOKOTI CARE.

Huolenpitoa hyvän ja turvallisen asumisen puolesta.

FinndomoKoti pitää huolta valmistamiensa kotien korkeasta laadusta myös talotoimituksen jälkeen. Hyvän asumisen edelläkävijänä FinndomoKoti tarjoaa IN-valmistaloasiakkailleen kattavien takuiden ja asiakasohjeistuksen lisäksi FinndomoKoti CARE -ohjelmaan kuuluvan lisäpalvelun, jolla varmistetaan talon hyvä ylläpito, tekninen toimivuus ja asumismukavuus.

FinndomoKoti on turvallinen asua ja omistaa. Uuden kodin laadun varmistavat 10 vuoden rakennetakuu, kahden vuoden asennustakuu sekä vuoden materiaali- ja valmistevirhetakuu. Myös asiakkaiden opastus uuden kodin talotekniikkaan on saumaton osa FinndomoKodin valmistalojen luovutustarkastusten yhteydessä tehtävää laadun varmistusta.

FinndomoKoti IN -valmistalon hankkiville uusille asiakkaille lisäetuna FINNDOMOKOTI CARE -vuosihuoltosopimus. Lisäpalveluna tarjottavassa huoltosopimuksessa jokainen huoltokäynti dokumentoidaan. Näin rakentuva huoltohistoria toimii laatuasiakirjana talon hyvästä ylläpidosta ja on lisäarvo myös mahdollisessa talon edelleenmyyntitilanteessa. Vuosihuoltosopimus tarjotaan uusille FinndomoKoti IN -valmistaloasiakkaille maksuttomana lisäetuna vuoden 2011 loppuun asti ja se astuu voimaan välittömästi talotoimituksen viimeisen maksuerän suorituksen myötä.

FinndomoKoti CARE Vuosihuolto lyhyesti

• Taloylläpidon lisäpalvelu FinndomoKoti IN -valmistaloasiakkaille

• Huolto-ohjelmassa vuosittain kaksi seurantatarkastusta

• Jokainen huoltokäynti dokumentoidaan

• Huoltoasiakirja toimii laatudokumenttina talon hyvästä ylläpidosta

• Lisäarvo valmistalon mahdollisessa edelleenmyyntitilanteessa

Lisätietoja:

Finndomo

Mira Puhlin, ketjupäällikkö

Mobile: 040 5032166

mira.puhlin@finndomo.fi

FinndomoKodit valmistaa johtava puurakenteisten pientalojen toimittaja ja energiatehokkaan pientalorakentamisen edelläkävijä Finndomo. Korkean laadun takeena ovat jatkuva tuote- ja laatukehitys, tuotantoa ohjaava laatujärjestelmä sekä asiakaslähtöinen suunnittelu. Yritys on valmistanut 70 vuoden aikana yli 200 000 pientaloa.

 

 

Avainsanat:

Tilaa