Finndomon käyttämä alapohjan kuivausratkaisu on turvallinen vaihtoehto

Finndomo käyttää valmistalomalleissaan ratkaisua, jossa rakennusaikainen kosteus poistetaan alapohjista lämmityspuhaltimilla ja asumisaikainen kosteus kuivauskoneella. Alapohjan kosteutta valvotaan hälyttävillä kosteustunnistimilla. Finndomon käyttämä ratkaisu toimii tutkimusten mukaan paremmin kuin vapaasti tuulettuva alapohja.

Finndomo on edelläkävijä energiatehokkaiden puurakenteisten pientalojen toimittajana. Osana jatkuvaa tuotekehitystä Finndomo on selvittänyt useiden asiantuntijoiden kuten VTT:n kanssa vaihtoehtoisia ratkaisuja ryömintätilan kosteuden ja lämpötilan hallitsemiseksi.

-          VTT:n ja muidenkin tutkimustahojen selvitykset osoittavat, että oikein suunniteltuna, rakennettuna sekä ylläpidettynä kuivauskoneella varustettu ryömintätila toimii hyvin eikä se ole sääolosuhteista riippuvainen, toteaa tekniikan tohtori Miimu Airaksinen, VTT:n rakennetun ympäristön ekotehokkuuden tutkimusprofessori.

Osana jatkuvaa kehitystyötä VTT tutki Finndomon toimeksiannosta kuivausratkaisujen toimivuutta eri rakenteissa kahdessa messutalossa Hämeenlinnassa vuosina 2007−2008.

Tutkimus osoitti, että suurimman haasteen muodosti rakennusaikainen kosteus ja sen poistaminen. VTT:n suositusten pohjalta Finndomo tarkensi ohjeitaan rakennusaikaisen kosteuden poistamiseksi ja otti käyttöön alapohjan lämmityspuhaltimet. Lisäksi valmistalojen alapohjissa siirryttiin käyttämään mikrobeja paremmin kestäviä materiaaleja kuten kyllästettyä puuta. Asumisaikaisen kosteuden poistossa jatkettiin kuivainratkaisun käyttöä.

Hämeenlinnan toisessa messutalossa tutkimuksessa havaittu kosteus oli peräisin vesivahingosta, jota ei huomattu talon asumattomuuden vuoksi. Toiseen taloon oli jäänyt perustusvaiheessa rakennusaikaista jäätä. Finndomon korjaavien toimenpiteiden jälkeen kummankin talon kosteus- ja lämpötila-arvot olivat rakennusmääräysten mukaiset.

-          Haluamme Finndomossa varmistaa, että toimittamiemme talojen rakenteet pysyvät kunnossa säästä, vuodenajasta ja rakennuspaikasta riippumatta, kertoo Finndomo-konsernin toimitusjohtaja Pertti Lehti. − Jatkuva tuotekehitys muodostaa kilpailutekijän, jonka vuoksi VTT:n tutkimus oli normaaliin tapaan luottamuksellinen toimeksianto.

Finndomon valmistalojen alapohjan kosteustilanne tarkistetaan talon luovutushetkellä ja vuositarkastuksen yhteydessä. Tähän mennessä Finndomon tietoon on tullut ainoastaan yksittäisiä home-epäilyjä, joita parhaillaan selvitetään.

-          Ymmärrämme asiakkaidemme huolestumisen ja haluamme varmistaa valmistalomme hankkineiden asiakkaidemme turvallisuuden. Tarjoamme mahdollisuuden alapohjan lisätarkastukseen valmistaloasiakkaillemme maanantaista 23.8. alkaen. Tarkastuksesta voi sopia asiakaspalvelumme kanssa puh. 020 755 0300, Lehti jatkaa.

Kuivainratkaisu on käytössä noin neljässäsadassa Finndomon valmistalossa. Näistä parisataa on toteutettu ennen kuin rakennusaikaista kosteutta alettiin poistaa lämmityspuhaltimella.

-          Kosteusvaurioiden todennäköisyys näissä valmistaloissa on uskoaksemme vähäinen, koska alapohjan kosteutta on valvottu kosteustunnistimilla, joiden tulokset ovat koko ajan asukkaiden tiedossa, Lehti korostaa.

Valmistalot muodostavat noin 10 prosenttia Finndomon vuosittaisesta talotuotannosta Suomessa.

 

Liite: Finndomo alapohjaratkaisuja

Lisätietoja:

Finndomo Oy, konsernijohtaja Pertti Lehti

gsm 050 2857, pertti.lehti@finndomo.fi

 

rakennustekniset kysymykset:

rakennuspalvelujohtaja Jari Hynninen

gsm 040 5383 425, jari.hynninen@finndomo.fi

Finndomo on Pohjoismaiden johtava puurakenteisten pientalojen valmistaja, jonka päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä. Suomessa Finndomo valmistaa taloja Omatalo-, FinndomoKoti- ja Kotitalo-tuotemerkeillä. Talojen A-luokan energiatehokkuuden takaa Finndomon ja VTT:n yhdessä kehittämä LowEnergy-matalaenergiarakenne. Kokonaislaadun takaavat Finndomolle myönnetyt sertifikaatit sekä oikeus vakiotuotteidensa CE-merkintään. Finndomo on valmistanut 70 vuoden aikana yli 200 000 pientaloa.www.finndomo.fi