Home-epäilyt yksittäistapauksia Finndomo-valmistaloissa

Avainkoti- ja Vaajatalo-valmistalomallistoihimme on julkisuudessa liitetty home-epäilyksiä. Suhtaudumme väitteisiin vakavasti ja selvitämme ne mahdollisimman pikaisesti. Tähän mennessä Finndomon tietoon on tullut vain muutama yksittäistapaus, joissa rakentamamme valmistalon ryömintätilaisessa alapohjassa on esiintynyt hometta. Varmistaaksemme nykyohjeistuksen riittävyyden tarkastamme kaikki valmistalot vuositarkastusten yhteydessä tai asiakkaan niin halutessa.

Finndomo on selvittänyt VTT:n asiantuntijoiden kanssa eri ratkaisuja alapohjan kosteuden ja lämpötilan hallitsemiseksi. Näiden pohjalta olemme kehittäneet ohjeistusta ja kiinnittäneet erityistä huomiota rakennusaikaisen kosteuden poistoon.

Muutamissa lehtiartikkelissa mainittu tutkimus on tehty Finndomon omaan käyttöön alapohjarakenteen edelleen kehittämiseksi. Tutkimus ei ole ollut salainen vaan luottamuksellinen VTT:n normaalin käytännön mukaisesti. Tutkimuksen tuloksia on hyödynnetty tuotekehityksessä.

Olemme erittäin pahoillamme syntyneestä kohusta. Teemme Finndomossa kaikkemme varmistaaksemme talojemme turvallisuuden ja korkean laadun.

Lisätietoja:

Finndomo Oy

konsernijohtaja Pertti Lehti

gsm 050 2857

pertti.lehti@finndomo.fi

Finndomo on Pohjoismaiden johtava puurakenteisten pientalojen valmistaja, jonka päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä. Suomessa Finndomo valmistaa taloja Omatalo-, FinndomoKoti- ja Kotitalo-tuotemerkeillä. Talojen A-luokan energiatehokkuuden takaa Finndomon ja VTT:n yhdessä kehittämä LowEnergy-matalaenergiarakenne. Kokonaislaadun takaavat Finndomolle myönnetyt sertifikaatit sekä oikeus vakiotuotteidensa CE-merkintään. Finndomo on valmistanut 70 vuoden aikana yli 200 000 pientaloa.www.finndomo.fi

Liitteet & linkit