FINNDOMO VASTAA VAPAA-AJAN ASUMISEN HAASTEISIIN

Pohjoismaiden suurin pientalovalmistaja, Finndomo Oy, laajentaa liiketoimintaansa pientaloista vapaa-ajan asumiseen. Muutokset rakentamisen lainsäädännössä ja asiakasmieltymyksissä lisäävät uudenlaisten tuotteiden kysyntää.

- Ympärivuotisesti asuttavien vapaa-ajan asuntojen rakentamisen tulee jo nyt täyttää tulevaisuudessa tiukentuvat energiatehokkuusdirektiivit ja ympäristöministeriön kaavailemat energiankulutusvaatimukset. Näihin vaatimuksiin nykyinen pientalotuotantomme vastaa ja näin ollen voimme helposti siirtää tämän osaamisen myös vapaa-ajan asumiseen, toteaa Finndomon konsernijohtaja Reijo Svanborg.

- Vapaa-ajan asuntojen kysyntä kohdistuu tulevaisuudessa entistä enemmän lomakeskuksiin, jotka sijoittuvat Lapin hiihtokeskusten tai monipuolisten liikunta- ja/tai viihdekeskusten läheisyyteen. Liikunta- ja hyvinvointiharrastusten monipuolisuus - ja niihin liitetyt palvelut - nousevat merkittäväksi valintaperusteeksi vapaa-ajanasuntoa hankittaessa. Kokemuksemme kasvukeskusten aluerakentamisesta voidaan hyvin soveltaa nyt myös lomakeskuksiin yhteistyössä maanomistajien ja rakennuttajien kanssa, Svanborg jatkaa.

- Asiakkaiden osallistuminen rakennusprojektiin vähenee entisestään tulevaisuudessa ja ammattitaitoisen työvoiman saanti vaikeutuu joten teollinen tuotanto tulee korostumaan myös vapaa-ajan asuntojen valmistuksessa. Finndomon talotehtaiden eri tekniikat ja valmiusasteet sekä kokenut organisaatio tulevat vastaamaan näihin uusiin haasteisiin, täydentää uuden liiketoiminta-alueen johtaja Kari Hirvijärvi.


Finndomo vastaa markkinamuutokseen luomalla uuden vapaa-ajankonseptin

Uuden vapaa-ajan liiketoiminnan johtajaksi ja Finndomo Oy:n johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Kari Hirvijärvi. Aikaisemmin Kari Hirvijärvi on toiminut Honkarakenne Oyj:ssä vastaavissa tehtävissä.

- Asiakaspintaan luodaan konsepti jonka lähtökohta on helppo ja vaivaton tapa ostaa vapaa-ajanasunto hyödyntämällä Finndomon talotehtaiden energiatehokkaita rakenneratkaisuja höystettynä ajanmukaisella arkkitehtuurilla. Tavoitteena on kattaa kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut aina tontista asunnon luovutukseen asti. Vapaa-ajan asunnot tulevat vastaamaan vaativan II-asumisen sekä kustannustehokkaan ”ensilomakodin” rakentajan vaatimuksiin, Hirvijärvi toteaa.

Toiminta asiakaspinnassa käynnistyy vuoden 2007 aikana ja konseptia monistamalla voidaan toimintaa laajentaa tulevaisuudessa myös muihin Pohjoismaihin sekä Baltian ja Venäjän markkinoille. Toteutettavien kohteiden osalta Finndomo jatkaa verkostoitumisstrategiaansa solmien yhteistoimintasopimuksia maanomistajien, rakennuttajien ja kuntien kanssa.

Lisätietoja:
- konsernijohtaja Reijo Svanborg 040 530 5533, reijo.svanborg@finndomo.fi
- liiketoimintajohtaja Kari Hirvijärvi, 040 595 8586, kari.hirvijarvi@finndomo.fi


FINNDOMO
Finndomo on Pohjoismaiden suurin teollisesti valmistettujen pientalojen toimittaja jonka päämarkkina-alue on Pohjoismaat ja Itämeren alue. Suomessa Finndomo valmistaa taloja Omatalo-, Puutalo-, Vaajatalot- ja Avainkoti-tuotemerkeillä. Ruotsin tuotemerkit ovat Hjältevadshus, Modulenthus sekä Smartstart. Projektimyynnissä käytetään tuotemerkkiä Finndomo. Yhtiön tehtaat ovat toimintansa aikana rakentaneet yli 200 000 pientaloa ja vuonna 2006 yhtiö valmisti noin 3 000 asuntoa. Finndomolla on Suomessa ja Ruotsissa yhteensä kahdeksan tuotantolaitosta. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2006 noin 200 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa konsernissa on 1 000, josta noin puolet Suomessa. Finndomon omistajat ovat yksityisiä sijoittajia sekä yrityksen johto. www.finndomo.fi .