Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toteutuksessa miljardien säästöpotentiaali

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi astuu voimaan koko Euroopan Unionissa 4.1.2006. Hyvin toteutettuna direktiivillä on mahdollisuus synnyttää Euroopan Unionin jäsenvaltioille neljän miljardin euron säästöt vuoteen 2010 mennessä, vähentää hiilidioksidipäästöjä 39 miljoonalla tonnilla vuosittain ja luoda arvioiden mukaan jopa 200 000 uutta työpaikkaa. - EU-alueella on mahdollisuus miljardien eurojen säästöihin yhteisessä energialaskussa. Ehdotetuilla toimenpiteillä, kuten rakennusten energiatehokkuustodistuksilla, on mahdollista muuttaa Euroopan rakennuskanta energiatuhlareista energiansäästäjiksi, kommentoi EURIMAn pääjohtaja Horst Biedermann. - Vaikka aikaraja direktiivin toimeenpanolle on nyt, monilla jäsenmailla on vielä vaikeuksia toteuttaa uusia sääntöjä ruohonjuuritasolla. Siksi onkin tärkeää, että sekä EURIMA että Euroopan Komissio tukevat jäsenmaita saamaan direktiivin toimimaan käytännön tasolla, lisää EURIMAn puheenjohtaja Jan Van Brummen. Laajennettu Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi voisi säästää EU:lle jopa kahdeksan miljardia vuodessa vuoteen 2010 mennessä, ja summa voisi kohota 14.5 miljardiin euroon vuoteen 2015 mennessä, luoden samalla arvioiden mukaan jopa 530 000 uutta työpaikkaa. Nämä toimenpiteet säästäisivät energiaa jopa 600 000 öljytynnyrin verran vuodessa. - Nykyisen direktiivin toteutus on ensimmäinen askel vähentää energiankäyttöä. Nyt on aika aloittaa keskustelu laajennetusta direktiiviistä, joka kattaa kaikki rakennukset, Finnisolin hallituksen puheenjohtaja Eerik Lundmark toteaa. Finnisol ry Eerik Lundmark Puheenjohtaja Lisätietoa: Finnisol ry, hallituksen puheenjohtaja Eerik Lundmark, puh. 040 031 0592. EURIMA (European Insulation Manufacturers Association) on Euroopan eristevalmistajien yhdistys, joka edustaa kaikkia suuria eurooppalaisia mineraalivillaeristevalmistajia. EURIMAn jäsenyritykset työllistävät yli 20 000 ihmistä Euroopassa. FINNISOL ry on Suomen Lämmöneristevalmistajien Yhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää lämmöneristeiden tarkoituksenmukaista käyttöä Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jakaa tietoa oikeaoppisesta lämmöneristämisestä ja sen merkityksestä rakennusten energiankulutukseen. Finnisol ry:n jäsenyritykset valmistavat lämmöneristeitä, joita käytetään rakennusten, teollisuuden laitteiden ja laivojen lämmön-, äänen- ja paloneristämiseen. Finnisol ry on EURIMAn jäsen.

Tilaa

Liitteet & linkit