Finnvera Oyj:n Varsinainen Yhtiökokous 12.4.2002

FINNVERA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 12.4.2002 Varsinainen yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ajalta 1.1.-31.12.2001 ja hyväksyi hallituksen ehdotuksen emoyhtiön voittovarojen käyttämisestä. Kun Finnveran tilikauden voitto huomioidaan, konsernin jakokelpoiset varat ovat 33 160 313,26 euroa ja emoyhtiön jakokelpoiset varat 24 953 120,70 euroa. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti vararahastoon päätettiin siirtää tilikauden voitto 24 112 181,07 euroa. Yhtiökokous päätti kokouksessaan 12.4. yhtiön hallintoneuvoston kokoonpanosta seuraavaa: Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen, ensimmäisenä varapuheenjohtajana kansanedustaja Seppo Kääriäinen ja toisena varapuheenjohtajana kansanedustaja Riitta Korhonen. Uusia jäseniä hallintoneuvostossa ovat toimitusjohtaja Markus Fogelholm (Suomen Pankkiyhdistys) ja toimitusjohtaja Timo Leppänen (Suomen Yrittäjät ry). Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen kansanedustaja Ulla Anttila, toimitusjohtaja Peter Boström, yksikön johtaja Pirjo Harjunen- Rosenholm (STTK), toimitusjohtaja Markku von Hertzen (Akava), rahoitussihteeri Kristiina Karppanen (Finnveran henkilöstön edustaja), varatoimitusjohtaja Tarmo Korpela (TT), kansanedustaja Esko Kurvinen, vastaava ekonomisti Ismo Luimula (SAK), johtaja Heikki Ropponen (Palvelutyönantajat), kansanedustaja Pertti Turtiainen, kansanedustaja Marja-Liisa Tykkyläinen, kansanedustaja Kari Urpilainen ja kansanedustaja Anu Vehviläinen. Finnvera Oyj:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KPMG Wideri Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Niilekselä. Lisätiedot Toimitusjohtaja Markku Mäkinen, puh. 020 460 7321 Apulaisjohtaja Juhani Sutinen, puh. 020 460 3343 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/12/20020412BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/12/20020412BIT00320/wkr0002.pdf