Finnvera ohjaa verovapaushyödyn asiakkaille

Finnvera siirtää tuloverovapaudesta saamansa hyödyn suoraan asiakkailleen. Yhtiö tarkistaa myöntämänsä uuden rahoituksen hinnoittelua sekä lisää riskinottoaan. Finnveran tuloverovapaus vahvistettiin 20.12.2007 voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksella.

Finnvera siirtää tuloverovapaudesta saamansa hyödyn asiakkailleen tarkistamalla hinnoittelua ja lisäämällä riskinottoa. Uusissa, 1.1.2008 alkaen tehtävissä rahoituspäätöksissä verovapaus alentaa asiakkaan maksettavaksi tulevia rahoituskustannuksia.

Tuloverovapauden ansiosta Finnvera voi hoitaa entistä paremmin tehtäväänsä pk-yritysten rahoitusmarkkinoiden täydentäjänä. Tuloverovapaus parantaa yhtiön kilpailukykyä myös viennin rahoituksessa, sillä kaikissa Suomen kilpailijamaissa vastaavia tehtäviä hoitavat laitokset ovat verovapaita. Lisäksi omistajan yhtiölle asettaman itsekannattavuustavoitteen saavuttaminen helpottuu.


Hintoja tarkistetaan – riskinotto kasvaa

– Hinnoittelun tarkistaminen ja riskinoton lisääminen parantavat erityisesti aloittavien, kasvavien ja kansainvälistyvien sekä vientiyritysten rahoitusmahdollisuuksia, toimitusjohtaja Pauli Heikkilä toteaa.

Hinnanalennukset on laskettu toteutuneen tuloskehityksen ja tulevaisuuden ennusteiden pohjalta. Finnveran myöntämien lainojen preemiot ja takausten provisiot samoin kuin asiakkaan maksamat toimitus- ja käsittelymaksut alenevat. Yhteensä hinnantarkistusten ja riskinoton lisäämisen aiheuttama tulosvaikutus Finnveralle on arvioitu usean vuoden yli laskettuna verovapauden suuruiseksi. Suhdanteiden merkittävästi muuttuessa tarkastelu joudutaan luonnollisesti tekemään uudelleen ja hinnoittelua tarkistamaan vas-taavasti.

Tuloverovapaus ei koske Finnveran tytäryhtiöitä.

Kansainväliset arvioijat nostivat Finnveran tuloverovapauden esille vuonna 2004 yhtiöstä tehdyn evaluoinnin yhteydessä. Lakiesitys vahvistettiin helmikuussa 2007, ja Euroopan komissio hyväksyi tuloverovapauden syyskuussa 2007. Finnvera on maksanut kahdeksan toimintavuotensa aikana tuloveroa yhteensä 86 miljoona euroa.


Lisätiedot:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 020 460 7321 tai 0400 429 210
varatoimitusjohtaja Topi Vesteri, puh. 020 460 7238 tai 0400 702 002 (vienti)
varatoimitusjohtaja Veijo Ojala, puh. 020 460 7405 tai 0400 672 401 (alueellinen rahoitus)
liiketoimintajohtaja Annamarja Paloheimo, puh. 020 460 7267 tai 050 309 7366 (kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus)

Liitteet & linkit