Finnveralta kvaerner masa-yardsille takuita alusrahoitukseen

FINNVERALTA KVAERNER MASA-YARDSILLE TAKUITA ALUSRAHOITUKSEEN Finnvera Oyj on tehnyt valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan suostumuksella Kvaerner Masa-Yardsin ja sen emoyhtiön Aker Kvaerner ASA:n kanssa sopimuksen, jonka tarkoituksena on turvata Kvaerner Masa-Yardsille norjalaisesta emoyhtiöstä riippumaton rahoitusasema vuoden 2010 loppuun asti. Sopimuksella Finnvera sitoutuu myöntämään Masa-Yardsille takuita, joiden turvin yhtiö pystyy neuvottelemaan uusista tilauksista kilpailuilla kansainvälisillä alusmarkkinoilla. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan suostumuksella saatettiin sopia Finnveran toiminnan kokoon nähden poikkeuksellisen suuresta järjestelystä. Järjestelyyn liittyvät sitoumukset tulevat Finnveran osalta voimaan, mikäli suomalaistelakka saa uusia alustilauksia. Sopimuksen mukaisten takuiden enimmäismäärä riippuu tulevien tilausten suuruudesta. Aluksiin tarvittavan rakennusaikaisen rahoituksen piiriin kuuluvien Finnveran vastuiden määrä saattaa enimmillään nousta lähes miljardiin euroon. Takuut myönnetään hankekohtaisesti. Toimituksen jälkeisen rahoituksen eli Finnveran ostajaluottotakuiden määrä riippuu saatavien tilausten suuruudesta ja niihin liittyvistä ostajien rahoitustarpeista. Ostajaluottotakuilla katetaan ostajavarustamoihin liittyviä riskejä. Kaikkiaan ostajaluottotakuista syntyvien vastuiden määrän arvioidaan voivan kohota lähes 1,5 miljardiin euroon. Finnveran vientitakuutoiminta perustuu vientitakuulakiin, joka on asianmukaisesti notifioitu Euroopan unionissa. Järjestelyn piiriin kuuluvat takuut myönnetään kaupallisin ehdoin. Finnveran myöntämiin takuisiin ei sisälly tukielementtejä. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Markku Mäkinen, puh. 020 460 7321 Liiketoimintajohtaja Topi Vesteri, puh. 020 460 7238 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00060/wkr0002.pdf

Tilaa