Finnveran hallitukseen uusia jäseniä

Finnvera Oyj:n hallintoneuvosto valitsi yhtiölle uuden hallituksen 9.5.2008.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa alivaltiosihteeri Kalle J. Korhonen (työ- ja elinkeinoministeriö), I varapuheenjohtajana hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen (valtiovarainministeriö) ja II varapuheenjohtajana alivaltiosihteeri Pekka Huhtaniemi (ulkoasiainministeriö).

Johtaja Risto Suominen jatkaa varsinaisena jäsenenä.

Hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin aluejohtaja Pirkko-Liisa Hyttinen,
johtaja Timo Kekkonen, työmarkkinaneuvos Marja Merimaa ja lakimies Janne Metsämäki.

Varajäseninä jatkavat hallitusneuvos Elise Pekkala ja finanssineuvos Kristina Sarjo.


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 020 460 7321
apulaisjohtaja Juhani Sutinen, puh. 020 460 3343
viestintäjohtaja Leena Jaakkola, puh. 020 460 7232

Liitteet & linkit