Finnveran hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla

Finnvera Oyj:n hallintoneuvosto päätti kokouksessaan 22.5.2007, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaa tehtävässään.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa osastopäällikkö, ylijohtaja Kalle J. Korhonen (kauppa- ja teollisuusministeriö), I varapuheenjohtajana hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen (valtiovarainministeriö) ja II varapuheenjohtajana alivaltiosihteeri Pekka Huhtaniemi (ulkoasiainministeriö).

Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat hallitusneuvos Päivi Kerminen (työministeriö), rahoitusasiantuntija Jyrki Kiviharju (Elinkeinoelämän keskusliitto EK), toimitusjohtaja Martti Mäenpää (Teknologiateollisuus ry), johtaja Risto Suominen (Suomen Yrittäjät) ja apulaisjohtaja Matti Viialainen (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry).

Varajäseninä jatkavat hallitusneuvos Elise Pekkala (kauppa- ja teollisuusministeriö) ja finanssineuvos Kristina Sarjo (valtiovarainministeriö).

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 020 460 7321
apulaisjohtaja Juhani Sutinen, puh. 020 460 3343

Liitteet & linkit