Finnveran taseeseen kaksi uutta rahastoa

Finnvera Oyj:n toimintaa säänteleviä lakeja on muutettu siten, että yhtiön taseeseen perustetaan erilliset rahastot kotimaan toiminnan sekä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tulevien vuosien tappioiden kattamista varten. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2007.

Nykykäytännön mukaan yhtiön vuosivoitto on siirretty sidottuun omaan pääomaan kuuluvaan vararahastoon. Mikäli vienti- ja erityistakaustoiminnan ns. erillistulos on ollut tappiollinen, tappio on katettu Valtiontakuurahastosta. Näin on tapahtunut yhden kerran eli Finnveran toiminnan aloitusvuonna 1999. Muina vuosina erillistulos on ollut positiivinen. Lakimuutoksen voimaantulon jälkeen vientitakuu- ja erityistakaustappiot korvataan Valtiontakuurahastosta vasta sen jälkeen, jos uudessa yhtiön sisäisessä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastossa ei ole tarvittavia varoja.

– Uusi käytäntö parantaa Finnveran toiminnan läpinäkyvyyttä. Finnveran taseesta näkee tulevina vuosina suoraan, kuinka suuri puskuri yhtiöllä on toisaalta kotimaan toiminnan ja toisaalta vienti- ja erityistakaustoiminnan tulevia tappioita varten, varatoimitusjohtaja Aarno Järvinen toteaa.

Valtiontakuurahasto toimii jatkossakin puskurina yhtiön ja valtion budjettirahoituksen välissä tilanteessa, jossa vienti- ja erityistakaustoiminnasta aiheutuu niin suuri tappio, ettei yhtiön oma rahasto riittäisi sen kattamiseen.

Lakimuutos poistaa samalla teoreettisen mahdollisuuden, että aiempina vuosina kertyneitä, Finnveran vararahastoon siirrettyjä valtion vastuulla olevasta vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta kertyneitä voittoja voitaisiin käyttää kotimaan toiminnan tappioiden kattamiseen. Finnveran keväällä 2004 julkistetussa kansainvälisessä arvioinnissa kiinnitettiin huomiota tähän epäkohtaan. Käytännössä tätä ns. ristiinsubventointia ei ole tapahtunut Finnveran toiminnan aikana.

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Aarno Järvinen, puh. 020 460 7224 tai 040 706 7800

Liitteet & linkit