Finnveran verkkotesti kannustaa yrittäjäksi

Finnveran verkkosivuille on avattu uusi interaktiivinen testi, jonka avulla yrittäjiksi aikovat voivat punnita mahdollisuuksiaan menestyä yrittäjänä. Testi kertoo, mitä ominaisuuksia yrittäjältä vaaditaan, millainen on menestyvä liikeidea tai paljonko yrittäjälle on odotettavissa vuosituloa. Testin tarkoituksena on rohkaista suomalaisia ryhtymään yrittäjiksi palkkatyön vaihtoehtona.

- Yrittäjätestin avulla yrityksen perustamista suunnitteleva voi punnita mahdollisuuksiaan ja suunnitelmiensa realistisuutta. Tavoitteenamme on ollut rakentaa kannustava, vuorovaikutteinen ja eteenpäin vievä yrittäjätesti, joka samalla myös ohjaa käyttämään Finnveran vuonna 2007 avaamaa sähköistä asiointipalvelua, toteaa Finnveran apulaisjohtaja Jukka Suokas.

Testissä näyttelijä Heikki Sankarin johdolla käydään läpi yrittäjyyden keskeisiä tekijöitä ja ohjataan peilaamaan omia suunnitelmia oikeisiin teemoihin. Yrittäjätestissä hyödynnetään liikkuvaa kuvaa ja vuorovaikutteista kerrontaa. Apuna on laskureita ja mittareita, joilla yrittäjä voi testata niin perheen ja yrittäjyyden yhteensovittamista kuin laskea omat odotettavissa olevat vuositulonsa.

Testin perusajatuksena on tarkastella yrittäjyyttä monesta eri näkökulmasta ja herättää yrittäjäksi aikovan mielessä oikeat kysymykset. Testin tehtyään osaa arvioida omia mahdollisuuksiaan menestyä ja tietää mitä asioita yrittäjän eteen päivittäin voi tulla. Testissä annetuista vastauksista muodostuu tulostettava yrittäjäprofiili, joka tarjoaa myös muutamia havainnollistavia kommentteja ja linkkejä lisätiedon lähteille.

- Vaikka Suomessa perustettiin viime vuonna ennätykselliset 30 000 uutta yritystä, määrä on edelleen huomattavasti pienempi kuin muualla Euroopassa. Kun esimerkiksi Isossa Britanniassa perustettavien yritysten osuus koko yrityskannasta on noin 12 prosenttia ja EU:n keskiarvokin yli 10 prosenttia, Suomessa vastaava luku on vain noin 7 prosenttia, kertoo Jukka Suokas.

- Tämän vuoksi Finnvera päätti kannustaa uusia yrittäjiä helposti lähestyttävällä palvelulla. Omaa liikeideaansa voi nyt testata verkossa, Finnvera.fi-sivulla. Tavoitteena on luoda yrittäjyydestä houkutteleva, mutta samalla realistinen vaihtoehto palkkatyölle, lisää Suokas.

Testin on Finnveralle toteuttanut Alkuvoima Oy. Yrittäjätesti osallistuu Grand One 2008 digimedia-kilpailuun, joka on alansa merkittävin tapahtuma Suomessa.

Testi löytyy osoiteesta: http://finnvera2.alkuvoima.com/yrittajatesti/

Lisätietoja:
apulaisjohtaja Jukka Suokas, puh. 020 460 7406 tai 040 501 9290

Liitteet & linkit