Kansanedustaja Johannes Koskinen Finnveran hallintoneuvoston puheenjohtajaksi

Finnvera Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ajalta 1.1.–31.12.2005 ja hyväksyi hallituksen ehdotuksen emoyhtiön voittovarojen käyttämisestä. Kun Finnveran tilikauden voitto huomioidaan, konsernin jakokelpoiset varat ovat 35 969 837,46 euroa ja emoyhtiön jakokelpoiset varat 33 581 695,44 euroa. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti vararahastoon päätettiin siirtää tilikauden voitto 32 740 755,81 euroa. Yhtiökokous päätti kokouksessaan 26.4. yhtiön hallintoneuvoston kokoonpanosta seuraavaa: Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Johannes Koskinen (SDP), ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Kyösti Karjula (Kesk.) ja toisena varapuheenjohtajana kansanedustaja Esko Kurvinen (Kok.). Uusia jäseniä hallintoneuvostossa ovat kansanedustaja Reijo Paajanen (Kok.), Suomen Ekonomiliito - SEFE ry:n puheenjohtaja Veli-Matti Töyrylä (Akava) ja Kemian liiton puheenjohtaja Timo Vallittu (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry). Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen toimitusjohtaja Peter Boström (RKP) toimitusjohtaja Markus Fogelholm (Suomen Pankkiyhdistys), kansanedustaja Susanna Haapoja (Kesk.), kansanedustaja Sinikka Hurskainen (SDP), työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki (STTK ry), toimitusjohtaja Erkki K. Mäkinen (Suomen Yrittäjät), asiantuntija Pia Peltoniemi (Finnvera Oyj), johtaja Pekka Pokela (Elinkeinoelämän Keskusliitto EK), kansanedustaja Iivo Polvi (Vas.), kansanedustaja Eero Reijonen (Kesk.), liittojohtaja Heikki Ropponen (Suomen Kaupan Liitto) ja kansanedustaja Osmo Soininvaara (Vihr.). Finnvera Oyj:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Niilekselä. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 020 460 7321 Apulaisjohtaja Juhani Sutinen, puh. 020 460 3343

Tilaa

Liitteet & linkit