Kansanedustaja Johannes Koskinen jatkaa Finnveran hallintoneuvoston puheenjohtajana

Finnvera Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ajalta 1.1.–31.12.2006 ja hyväksyi hallituksen ehdotuksen emoyhtiön voittovarojen käyttämisestä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun
lain 4 §:n perusteella tilikauden voitosta siirretään Kotimaan toiminnan rahastoon
15 688 518,59 euroa ja Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon 17 048 000,00
euroa.

Samalla päätettiin 1.1.2007 voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan, että taseessa oleva vararahasto 177 334 403,25 euroa puretaan ja näistä varoista sekä vuoden 2005 tuloksesta 32 740 755,81 euroa, siirretään kotimaan toiminnan rahastoon 129 852 359,25 euroa ja vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon 80 222 800 euroa.

Yhtiökokous päätti kokouksessaan 25.4. yhtiön hallintoneuvoston kokoonpanosta seuraavaa:

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Johannes Koskinen (SDP) sekä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Kyösti Karjula (Kesk.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Reijo Paajanen (Kok.).

Uusia jäseniä hallintoneuvostossa ovat johtaja Kaija Erjanti (Finanssialan Keskusliitto ry), rahoitusneuvoja Ritvaliisa Mononen (Finnvera Oyj) ja dipl. ins. Ahti Vielma (Kok.).

Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen toimitusjohtaja Peter Boström (RKP), kansanedustaja Susanna Haapoja (Kesk.), kansanedustaja Sinikka Hurskainen (SDP), johtaja Timo Kekkonen (Elinkeinoelämän Keskusliitto EK), työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki (STTK ry), toimitusjohtaja Erkki K. Mäkinen (Suomen Yrittäjät), hallintotieteiden maisteri Iivo Polvi (Vas.), kansanedustaja Eero Reijonen (Kesk.), varatoimitusjohtaja Heikki Ropponen (Suomen Kaupan Liitto), valtiotieteiden lisensiaatti Osmo Soininvaara (Vihr.), puheenjohtaja Veli-Matti Töyrylä (Suomen Ekonomiliitto - SEFE ry) ja puheenjohtaja Timo Vallittu (Kemianliitto ry).

Finnvera Oyj:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Raija-Leena Hankonen.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 020 460 7321
Apulaisjohtaja Juhani Sutinen, puh. 020 460 3343

Liitteet & linkit