Rahoitusasiantuntija Jyrki Kiviharju Finnvera Oyj:n hallitukseen

Finnvera Oyj:n hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 10.5.2006 rahoitusasiantuntija Jyrki Kiviharjun Elinkeinoelämän Keskusliito EK:sta Finnvera Oyj:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi eläkkeelle siirtyneen erityisasiantuntija Tarmo Korpelan (EK) tilalle. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa osastopäällikkö, ylijohtaja Kalle J. Korhonen (kauppa- ja teollisuusministeriö). I varapuheenjohtajaksi valittiin hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen (valtiovarainministeriö) ja II varapuheenjohtajaksi Pekka Huhtaniemi (ulkoasiainministeriö). Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat hallitusneuvos Päivi Kerminen (työministeriö), toimitusjohtaja Martti Mäenpää (Teknologiateollisuus ry), johtaja Risto Suominen (Suomen Yrittäjät) ja apulaisjohtaja Matti Viialainen (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry). Varajäseninä jatkavat hallitusneuvos Elise Pekkala (kauppa- ja teollisuusministeriö) ja finanssineuvos Kristina Sarjo (valtiovarainministeriö). Lisätiedot: toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 020 460 7321 apulaisjohtaja Juhani Sutinen, puh. 020 460 3343

Liitteet & linkit