Finpro vahvasti mukana suomalaisten hyvinvointipalvelujen kansainvälistämisessä

Finpro käynnistää ensimmäisen suomalaisen hyvinvointipalvelujen vientirenkaan elokuun alussa. Finpron Espanjassa toteuttaman sosiaali- ja terveysalan palveluyrityksille tarkoitetun Sunny Senior Service -kansainvälistymisohjelman pohjalta on perustettu vientirengas kohdemarkkinana Espanjan Aurinkorannikko.

Vientirengas vie hyvinvointialan osaamista Espanjaan Espanjan Aurinkorannikon Fuengirola on suurin Suomen ulkopuolella oleva suomalaiskeskus ja alueella on myös eräs Euroopan suurimmista eläkeläisten keskittymistä. Alueella asuu paljon sekä paikallisia että mm. Pohjoismaista muuttaneita hyvätuloisia eläkeläisiä, joille suunnattavien palvelujen jatkuva kehittyminen avaa yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Finpron vientirengas mahdollistaa osallistuville yrityksille liiketoiminnan käynnistämisen uusilla markkinoilla kokeneen ja paikallisen bisneskulttuurin hyvin tuntevan vientipäällikön johdolla. Vientirenkaassa ovat mukana seuraavat hyvinvointialan palveluntuottajayritykset: Fysio Activ Karhulasta, Fysio-Eskola Lappeenrannasta, Mikkelin Kuntopalvelu Mikkelistä, Pirkanmaan Hoitajapalvelu Oy Tampereelta ja Suomen Fitpoint Ky Espoosta. Yritykset tarjoavat kuntoutus-, terveysliikunta-, työhyvinvointi-, työterveyshuolto-, kotisairaanhoito- ja fysioterapiapalveluita. ESR-rahoitteisesta projektista voimaa alan kehitykseen Julkinen sektori vähentää itse tuottamiaan hyvinvointipalveluja jatkuvasti, mistä seuraa yksityisten hyvinvointipalvelujen kysynnän ja tarjonnan kasvu. Palveluja ostavat sekä kunnat, että yksityiset asiakkaat suoraan. Muutos pakottaa palvelutuotannon liiketaloudellisen ajatteluun. Kansainvälisten toimijoiden tulo Suomeen lisää haasteita alan yrittäjille. Vientirenkaan lisäksi Finpro jatkaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan pienten yritysten kansainvälistymisen tukemista uudella ESR-rahoitteisella projektilla; Tavoite 3 -ohjelman puitteissa toteuttavan projektin ”Hyvinvointipalveluyritysten kansainvälistymisohjelma – Internationalisation of Wellbeing Services (IWES)” tavoitteena on kouluttaa hyvinvointipalveluyrittäjiä toimimaan uudessa kansainvälistyneessä kilpailutilanteessa. IWES -ohjelma auttaa tunnistamaan kansainväliset trendit ja antaa valmiuden reagoida kansainväliseen kilpailuun kotimaassa sekä harkita oman yrityksen toiminnan laajentamista kansainvälisille markkinoille. Tuotteistuksen ja ansaintalogiikan kehittämiseen saadaan virikkeitä muista maista, joissa yksityinen palvelutuotanto on pidemmällä. Vertailumaiksi on valittu Ruotsi ja Espanjan Aurinkorannikko. Potentiaalisina kansainvälistymisen kohdealueina IWES tutustuttaa osallistujat Viron ja Latvian liiketoimintaympäristöön. Ohjelma jakaantuu kahteen osaan. Kansainvälistymiseen johdattava, kaikille avoin, seminaari järjestetään lokakuussa 2005. Vuoden vaihteessa käynnistyvä ohjelman yritysosio on suunnattu kiinnostuneiden joukosta valittaville n. 15 sosiaali- ja terveyspalvelualojen kasvuyritykselle.

Yrityksestä

Finpro is a globally operating expert organization who helps Finnish companies to international success by enabling them to be at right markets at a right time with a competitive offering and concept. Finpro has over 350 professionals working in 58 offices in more than 40 countries. Finpro's strong industry sector and target market knowledge, foresight function and internationalization process expertise provide an excellent platform for the development of Finnish companies' international business and competitiveness.

Tilaa

Liitteet & linkit