LOUNAIS-SUOMEN PUHELINLUETTELO TARJOAA YHÄ PAREMPÄÄ SISÄLTÖÄ

Fonectan julkaisema Lounais-Suomen Puhelinluettelo vuodelle 2010 on ilmestynyt, ja se jaetaan kotitalouksiin sekä yrityksiin 28.5.2010 mennessä. Puhelinluettelo on edelleen käytetyin hakemisto. Vuoden aikana painetuilla puhelinluetteloilla on Suomessa 3,1 miljoonaa erillistä käyttäjää, mikä on noin 70 prosenttia väestöstä (TNS Atlas 1–12/2008). Puhelinluettelo on myös pienyritysten eniten käyttämä markkinakanava, ja yrittäjien markkinointi puhelinluettelossa on yhä kasvussa (Taloustutkimus Oy / Pk-sektorin mikroyritysten markkinointi- ja mediapanostukset 2009). Uutta Lounais-Suomen Puhelinluettelossa 2010: • kaikki valkoisten ja keltaisen sivujen hakemistot ovat nyt yksissä kansissa samassa kirjassa • kannessa hakemistonavigaatio • entistä laajemmat ja kattavammat taajamakartat • mukana myös nelisivuinen koko Suomen kartta sekä laajemmat indeksikartat • katuhakemisto kattaa koko luetteloalueen ja sisältää myös postinumerot • keltaisten sivujen rivitiedoissa viittaus karttasivuille • tapahtumakalenteri • ristikkosivut, joiden sanaristikon ratkaisijoiden kesken arvotaan 500 euron matkalahjakortti Lounais-Suomen Puhelinluettelossa paljon Matteja ja maanviljelijöitä Fonectan Lounais-Suomen Puhelinluettelosta voisi päätellä, että Lounais-Suomessa asuu tyypillisimmin maanviljelijä Matti Virtasia. Yleisyyden perusteella nimiä ja ammatteja yhdistäen seuraavat esimerkkiasukkaat olisivat rouva Leena Laine, autoilija Pekka Lehtonen ja insinööri Heikki Laaksonen. Virtanen, Laine, Lehtonen ja Laaksonen ovat Lounais-Suomen Puhelinluettelossa useimmin esiintyvät sukunimet. Etunimistä Matti, Pekka, Heikki ja Kari ovat neljä suosituinta miesten etunimeä, naisten nimistä Leena, Ritva, Liisa ja Pirkko pitävät kärkisijoja. Maanviljelijät, rouvat, autoilijat ja insinöörit ilmoittavat useimmin myös ammattinsa. Fonectan Puhelinluettelo on ympäristöystävällinen Fonectan Lounais-Suomen Puhelinluettelo on painettu UPM:n valmistamalle kotimaiselle paperille, jolle on myönnetty EU-kukka-ympäristömerkki. Paperista 40 prosenttia on kierrätyskuitua ja 60 prosenttia sahoilta tulevaa jätehaketta. Luettelolle on myönnetty myös Joutsenmerkki tunnustuksena ympäristöystävällisestä tuotantoprosessista ja lopputuotteen kierrätettävyydestä. Fonectan Puhelinluettelon yhteystiedot sekä ilmoitukset löytyvät myös 02.fi-palvelusta ja 02 02 02 Numeropalvelusta. Lisätietoja: Fonecta Oy, tuotehallintajohtaja Ari Hallikas, puh. 020 442 2620, ari.hallikas@fonecta.com TELEFONKATALOGEN FÖR SYDVÄSTRA FINLAND HAR FÅTT MERA OMFATTANDE INNEHÅLL Fonectas Telefonkatalog för Sydvästra Finland 2010 har utkommit och distribueras till privata hushåll och företag t.o.m. den 28 maj 2010. Telefonkatalogen är fortfarande vårt populäraste sökregister. Telefonkatalogerna som trycks under ett år har 3,1 miljoner enskilda användare i Finland, vilket utgör ca 70 procent av befolkningen (TNS Atlas 1–12/2008). Telefonkatalogen är också den mest använda marknadsföringskanalen bland småföretag och företagare använder telefonkatalogen i allt större utsträckning för marknadsföring (Taloustutkimus Oy / Mikroföretagens insatser inom marknadsföring och media 2009). Nytt i Telefonkatalogen för Sydvästra Finland 2010: • Vita och gula sidornas samtliga sökregister finns nu i en och samma bok • söknavigering finns på pärmen • bredare och mera omfattande tätortskartor • fyrsidig karta över hela Finland samt mera omfattande indexkartor • gaturegistret omfattar hela katalogregionen och innehåller också postnummer • gula sidornas raduppgifter har referens till kartbladen • evenemangskalender • korsordssidor - ett resepresentkort på 500 euro utlottas bland dem som löser korsordet Det finns många som heter Matti och många jordbrukare i Telefonkatalogen för Sydvästra Finland När man tittar i Fonectas Telefonkatalog för Sydvästra Finland kunde man tänka sig att jordbrukaren Matti Virtanen är Sydvästra Finlands typinvånare. Enligt förekomst och kombination av namn och yrke tar fru Leena Laine, transportföretagare Pekka Lehtonen och ingenjör Heikki Laaksonen andra plats. Virtanen, Laine, Lehtonen och Laaksonen är de oftast förekommande efternamnen i Telefonkatalogen för Sydvästra Finland. De fyra populäraste manliga förnamnen är Matti, Pekka, Heikki och Kari och på damernas sida toppar Leena, Ritva, Liisa och Pirkko listan. Jordbrukare, fruar, transportföretagare och ingenjörer uppger oftast också sitt yrke. Fonectas Telefonkatalog är miljövänlig Fonectas Telefonkatalog för Sydvästra Finland är tryckt på UPM:s inhemska katalogpapper som har beviljats miljömärket EU-blomman. Pappret innehåller 40 procent returfiber och 60 procent returflis från sågindustrin. Telefonkatalogen har också beviljats miljömärket Svanen som tecken på miljövänlig produktionsprocess och återvinnbar slutprodukt. Kontaktuppgifterna och annonserna i Fonectas Telefonkatalog finns också på Söktjänsten 02.fi och Nummertjänsten 02 02 02. Ytterligare information: Fonecta Oy, Ari Hallikas, Direktör/Produktadministration, tfn 020 442 2620, ari.hallikas@fonecta.com

Yrityksestä

Fonecta on paras tapa löytää ihmiset ja yritykset sekä hankkia myyntiin johtavat asiakaskontaktit. Fonecta on Suomen nopeimmin kasvava mediatalo ja yhteystietoalan selkeä markkinajohtaja. Sen kautta haetaan tietoja päivittäin yli 2 miljoonaa kertaa. Fonectan palveluita ovat mm. internetpalvelut 02.fi ja Fonecta Finder, 16400-mobiilipalvelut, numeropalvelut 02 02 02 ja 118 sekä Puhelinluettelot.

Liitteet & linkit