ProFinder B2B on uudistunut: Analytiikkaominaisuuksilla asiakkuuksien paras potentiaali esiin

Fonectan suosittu, myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille suunnattu internet-palvelu ProFinder B2B on uudistunut.

- Palveluun lisätyt analytiikkaominaisuudet auttavat kohdentamaan myynti- ja markkinointitoimenpiteet tehokkaammin ja tarkemmin.
- Hukkakontaktit jäävät minimiin, mikä tuo säästöjä.
- Profilointi auttaa myyntitavoitteiden ja –mittareiden asetantaa.
- Profilointi auttaa ymmärtämään omaa asiakaskantaa ja tarkentamaan segmentointia.
- Saadaan tehokkuutta lisä- ja ristiinmyyntiin.
- Uusasiakashankinta pystytään kohdistamaan parhaaseen potentiaaliin.
- Markkinointiviestintä on kohdennetumpaa.


Nykyisten asiakkaiden segmentointi, uusien asiakkaiden löytäminen

ProFinder B2B:n analytiikkaominaisuudet auttavat yritystä saamaan tarkan kuvan olemassa olevien asiakkuuksiensa liiketoiminnan tilasta ja ostopotentiaalista, mikä auttaa myynnin ja asiakasviestinnän kohdistamista sekä segmentointia. Analytiikan avulla pystyy myös tehostamaan kokonaan uusien asiakkaiden löytämistä.

ProFinder B2B -palvelun uudet ominaisuudet perustuvat Business Life Cycles- eli
BLC-profilointiin. BLC on yritysluokitus, joka hyödyntää jokaisen suomalaisen yrityksen kuluneiden kolmen vuoden tilinpäätöstiedoista perattuja kasvu- ja kannattavuustietoja. BLC-profiloinnissa yhdistetään suuri määrä taloudellista tietoa yhdeksi yritysluokaksi, jota yritys voi käyttää sekä asiakaskantansa rakenteen tarkasteluun että kohdistaakseen toimintansa entistä kannattavampiin asiakkaisiin.

BLC:n avulla pystyy erottelemaan esimerkiksi kasvavat vakavaraiset yritykset ja staattiset, heikosti kannattavat yritykset toisistaan. BLC-profilointi auttaa ymmärtämään omaa asiakaskantaa ja tarkentamaan segmentointia sekä myyntitavoitteiden ja -mittareiden asettamista.


Pisteytysmallinnus etsii parhaiden asiakkaiden kaltaiset yritykset

Mikäli ProFinder B2B –palvelussa on jo olemassa tietoa yrityksen nykyisestä asiakaskunnasta, palvelusta voidaan hakea vastaavalla profiililla myös uutta asiakaspotentiaalia. Kun yritys haluaa esimerkiksi löytää Suomen yrityskannasta yritykset, jotka ovat mahdollisimman samankaltaisia kuin sen parhaat asiakkaat, se voi käyttää apuna pisteytysmallinnusta.

Pisteytysmallinnuksessa selvitetään kaikkien Fonectan käytettävissä olevien muuttujien – muun muassa yrityksen koon, henkilöstömäärän, toimialan ja BLC-luokan – avulla, mitkä suomalaisfirmat muistuttavat eniten yrityksen nykyisiä parhaita asiakkuuksia. Koska pisteytysmallinnus käyttää kaikkia mahdollisia muuttujia, se löytää potentiaaliset asiakkaat yritysmassasta huomattavasti perinteisiä profiilitietoja tehokkaammin.


Myyntityön voi suunnata parhaaseen potentiaaliin

”Yritysten kannattaa käyttää pisteytyksen tuloksia kaiken myyntityön suuntaamisessa. Aktiivinen myyntityö voidaan suunnata parhaaseen asiakaspotentiaalin. Hukkakontaktit vähenevät, mikä lisää kustannustehokkuutta”, toteaa Fonectan ryhmäpäällikkö Tomi Pihlas.

Uusien ominaisuuksien lisäksi Fonecta ProFinder B2B –palvelua voi yhä käyttää myös asiakasrekisterien ylläpitoon ja laajentamiseen sekä päällekkäisyyksien poistamiseen esimerkiksi kampanjan kohderekistereistä.

Lisätietoja:
Tomi Pihlas, puh. 020 442 2131
Mika Alanko, puh. 020 442 2269

Yrityksestä

Fonecta on paras tapa löytää ihmiset ja yritykset sekä hankkia myyntiin johtavat asiakaskontaktit. Fonecta on Suomen nopeimmin kasvava mediatalo ja yhteystietoalan selkeä markkinajohtaja. Sen kautta haetaan tietoja päivittäin yli 2 miljoonaa kertaa. Fonectan palveluita ovat mm. internetpalvelut 02.fi ja Fonecta Finder, 16400-mobiilipalvelut, numeropalvelut 02 02 02 ja 118 sekä Puhelinluettelot.

Liitteet & linkit