Henry Fordin säätiön apurahat 2002 on jaettu

HENRY FORDIN SÄÄTIÖN APURAHAT 2002 ON JAETTU · UUSIA LOGISTIIKKARATKAISUJA TARVITAAN TEHOSTAMAAN AUTOTEOLLISUUDEN KANNATTAVUUTTA JA LYHENTÄMÄÄN TEHTAAN JA KULUTTAJAN VÄLISTÄ VÄLIMATKAA Vuoden 2002 Henry Fordin Säätiön apurahat on jaettu. Tänä vuonna apurahoja myönnettiin yhteensä 188 080 euroa. Yksi apurahan saaneista oli diplomi-insinööri Pekka Rapeli, jonka tutkimus LACCU (Large Car Carrying Unit) -logistiikkaratkaisuista sisältää merkkittäviä tutkimustuloksia ja kehitysmahdollisuuksia tulevaisuuden autoteollisuuden jakelujärjestelmien tehostamiseksi. Euroopan autoteollisuus on siirtymässä lähivuosina tilausohjautuvaan toimitusprosessiin. Toimitusketjussa olevat valmiiden autojen ja puolivalmisteiden edustamat korkeat pääomakulut, entistä lyhyemmät tilaus- ja toimitusajat asiakkaille, mallistojen lukumäärän monimuotoisuus ja kilpailun huomattava kasvu asettavat autoteollisuuden ja sen jakelujärjestelmät uudenlaisten haasteiden eteen. LACCU-logistiikka on uusien autojen multi-modaalinen eli eri kuljetusmuotoja ja materiaalin käsittelyprosesseja tehokkaasti hyödyntävä logistiikkakonsepti. Konseptin peruskivenä on autojen ja auton osien kuljetusjärjestelmän muokkaaminen siten, että kuljetus tapahtuu erikoiskonteissa 4-6 auton toimituserissä. LACCU-konseptin avulla toimitusketjun käsittely-yksiköitä ja vaiheita voidaan vähentää 75-85 prosenttia. Autot voidaan kuljettaa turvallisesti suoraan tehtaalta myyntiverkostoihin ilman välikäsittelyjä entistä lyhyemmin toimitusajoin. Paluurahtina LACCU-yksikössä voidaan kuljettaa autojen osia tai muuta kappaletavaralastia tehokkaassa palletoidussa muodossa. LACCU-tuotteista on erilaisia tuoteversioita erilaisine auton ja rahdin kuljetustapa- ja lastausvaihtoehtoineen. LACCU-logistiikan sovellusmahdollisuudet autoteollisuudessa Nykyisessä autokohtaiseen käsittelyyn perustuvassa jakelulogistiikassa autot kuljetetaan pääsääntöisesti erityisissä autokuljetusten rautatievaunuissa, erikoisautotrailereissa ja rannikkoliikenteen erikoisaluksissa. Yhdysvalloissa on suoritettu jonkin verran autojen kuljetusta myös rahtikonteissa. Tähän mennessä kehitellyistä korvaavista konttimenetelmistä mikään ei kuitenkaan ole suoranaisesti lyönyt itseään läpi. Laccu -järjestelmän kontti on perusmitoiltaan kansainvälisesti standardoitu, mutta se pitää sisällään muita paranneltuja rakenneominaisuuksia, jotka soveltuvat nimenomaan autojen kuljettamiseen. Järjestelmän etuja ovat muun muassa lastausmenetelmien yksinkertaisuus, parannettu soveltuvuus erityyppisten automallien kuljettamiseen sekä monirahtauskyky, jolloin menorahtina voidaan kuljetettaa autoja ja paluurahtina jotain muuta yksikkölastia. LACCU -järjestelmässä tarvitaan vain 2 yksityiseen autoon liittyvää käsittelykertaa toimitusketjun aikana nykyisen 15-25 käsittelykerran sijasta. Järjestelmän luotettavat kiinnitysmenetelmät poistavat kuljetusvaiheen aikaiset suojaustarpeet ja pienentävät vaurioitumisriskiä varmistaen auton toimittamisen ajoissa asiakkaalle. Laccu-järjestelmä sisältää konttituoteperheen lastausvälineratkaisuineen Konttituoteperheen lastausvälineratkaisut perustuvat osin perästä lastattaviin, osin sivusta lastattaviin ratkaisuihin, asiakkaan logistiikkaprosessin ja tuotteiden tarpeiden mukaisesti. LACCU-järjestelmän monipuolisuus tulee esille myös sen soveltuvuudessa eri tyyppisiin laivakuljetuksiin. Järjestelmän eräät uudentyyppiset konttiratkaisut tekevät siitä erittäin joustavan RORO -tyyppiseen kuljetusjärjestelmään. Tämä taas mahdollistaa useamman satamatyypin käytön jakelussa, joka nopeuttaa jakeluprosessia ja lyhentää toimitusaikaa. - Konttiyksiköt ovat yhteensopivia nykyisten lastinkäsittelylaitteiden kanssa. LACCU liittää tehokkaasti rautatie- ja meriliikenteen yhteiskäytön ja tehostaa näin jakeluverkoston toimintaa, mutta se soveltuu myös hyvin door-to-door -tyyppiseen jakeluun. Jakeluverkoston tehostuminen taas vähentää muun muassa teiden kuormittumista, ja tätä kautta LACCU toimii myös ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittäjänä ja tukena. LACCU- yksikön soveltuvuus vanhojen autojen kierrätysprosessiin on selvityksen alla. Lisätietoja: Pekka Rapeli, puh. 040-558 6280, sähköpostiosoite: pekka.e.rapeli@pp.inet.fi Oy Ford Ab, tiedotusosasto, puh. (09) 351 700, faksi: (09) 374 3081 Lehdistötiedotteet: www.media.ford.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/13/20020913BIT00490/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/13/20020913BIT00490/wkr0002.pdf The Full Report