Pro forma -tilinpäätös 2001, sisältää Sammon vahinkovakuutustoiminnan

Pro forma -tilinpäätös 2001, sisältää Sammon vahinkovakuutustoiminnan 27.2.2002 If Vahinkovakuutus on johtava vahinkovakuuttaja Pohjoismaissa, missä sen markkinaosuus on 24 %. Ifin palveluksessa on 8 000 henkilöä. Sammon vahinkovakuutusliiketoiminnan yhdistämisen 2.1.2002 jälkeen If toimii Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. If on laatinut tilikaudelta 2001 pro forma -tilinpäätöksen, johon sisältyy myös Sammon vahinkovakuutusliiketoiminta. Pro forma - tilinpäätöksestä löytyvät tiedot uuden konsernin taloudellisesta tilanteesta. Konsernin pro forma -tuloslaskelma 2001 on laadittu olettaen, että yhdistyminen tapahtui tammikuussa 2001. Kaikki 2.1.2002 toteutuneen yhdistymisen vaikutukset on huomioitu pro forma -taseessa 31.12.2001. Konsernin pro forma If Sampo Yhdistelty avaintiedot (milj. SEK), Tilikausi Tilikausi Tilikausi tilintarkastamattomat tiedot 2001 2001 2001 Vakuutusmaksutulo 25 520 9 211 34 731 Vakuutusmaksutuotot 22 237 8 034 30 271 Korvauskulut -20 531 -6 877 -27 409 Liikekulut -5 121 -1 694 -6 815 Vakuutustekninen kate -3 415 -537 -3 953 Sijoitustoiminnan 2 310 1 309 3 619 nettotuotto, normalisoitu Liikevoitto -1 549 301 -1 248 Vahinkosuhde 92,3 % 85,6 % 90,5 % Liikekulusuhde 23,0 % 21,1 % 22,5 % Yhdistetty kulusuhde 115,3 % 106,7 % 113,0 % Taseen loppusumma 60 908 31 674 93 783 Sijoitukset 42 080 23 496 65 576 Substanssi 7 433 9 464 18 098 Uuden konsernin pro forma vastuunkantokyky, joka on laskettu riskipääoman (substanssi + pääomalainat) perusteella, oli vuoden 2001 lopussa 64 %. Konsolidointia varten Sammon vahinkovakuutuksen tilinpäätöstiedot on muunnettu Ruotsin kirjanpitotavan mukaisiksi. Pro forma - tilinpäätöksessä on noudatettu Ifin tilinpäätöksen laadintaperiaatteita. Sijoituksissa on käytetty normalisoitua 5,6 %:n tuottoa Ifin sijoituspolitiikan 2002 mukaisesti. Vuonna 2002 vakuutustoiminnan (pl. run-off) sijoitusten tavoitejakauma on 73 % korkosijoituksiin, 20 % osakkeisiin, 3,5 % kiinteistöihin ja 3,5 % muihin sijoituskohteisiin. Tarkemmat pro forma -tilinpäätöstiedot ovat liitteissä. Tutustu myös Sammon tilinpäätöstiedotteeseen 2001 osoitteessa www.sampo.fi. Lisätiedot: Nils Henriksson, CIO: +46 8 788 12 82 Susanna Halse, Investor Relations: +46 8 788 24 28 Tiedotusvälineet: Marianne Ahlgren, +46 8 788 23 63 Liitteet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/27/20020227BIT00620/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/27/20020227BIT00620/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/27/20020227BIT00620/wkr0003.xls Appendix

Yrityksestä

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, jolla on noin 3,6 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Ifissä on 6 900 työntekijää ja yhtiö kuuluu Sampo-konserniin.