Vuoden 2002 1. neljänneksen tulos

Vuoden 2002 1. neljänneksen tulos · Liiketulos oli 541 miljoonaa Ruotsin kruunua tappiollinen · Yhdistetty kulusuhde 111,3 prosenttia (110,9 prosenttia, pro forma) · Sijoitustuotto vuoden alusta 0,9 prosenttia (vuotuinen tuotto 3,8 prosenttia) · Edellisvuosien korvausmenon kasvu on osittain tasoittunut suotuisan vahinkokehityksen ansiosta · Vakuutustoiminnan nettokassavirta 2 039 miljoonaa Ruotsin kruunua · Uusi konsernijohto on nimitetty ja kaikilla liiketoiminta- alueilla on nyt pohjoismaiset organisaatiot ja johto 2.1.2002 toteutetun Sampo-fuusion jälkeen IF-KONSERNIN TULOS 1. neljännes 1. neljännes Tilikausi 2001 2002 2001 pro forma pro forma Vakuutusmaksutulo 14 602 13 724 34 731 Liikevoitto, sis. -232 61 -1 248 normalisoidut sijoitukset1) Liikevoitto2) -541 ei saatavilla ei saatavilla Yhdistetty kulusuhde 111,3 % 110,9 % 113,1 % 1) Virallisen tuloksen lisäksi If ilmoittaa normalisoituihin sijoitustuottoihin perustuvan liikevoiton sekä virallisen sijoitustuottoihin perustuvan liikevoiton. Tätä menetelmää käytetään siksi, että osakesijoitukset on kirjattu täydestä markkina-arvostaan tuloslaskelmaan, jolloin osakkeiden tuottojen lyhyen aikavälin heilahtelut vaikuttavat viralliseen liikevoittoon. Vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen normalisoitujen sijoitustuottojen laskenta perustuu Ifin käyttämään sijoitusjakaumaan, jolloin sijoitustuotto- oletus kiinteätuottoisille sijoituksille on 5 prosenttia, osakkeille 7,7 prosenttia ja muille sijoituksille 6,1 prosenttia. 2) Todelliset luvut vuoden 2001 ensimmäiseltä neljännekseltä eivät ole käytettävissä vuoden 2001 aikana toteutettujen juridisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Konsernijohtaja Torbjörn Magnussonin katsaus: "Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ryhdyttiin laajoihin kannattavuutta parantaviin toimenpiteisiin. Yhtiöön nimitettiin uusi johtoryhmä. Organisaatio- ja muita muutoksia on tehty tulosvastuun lisäämiseksi. Talousraportointia on kehitetty ja tehostettu. Kohdistettuja vakuutusmaksujen korotuksia on myös jatkettu, mikä on vaikuttanut myönteisesti vakuutusten uusimiseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Uskomme näiden toimien parantavan vakuutustulostamme jo tämän vuoden aikana. Vuosineljänneksen liiketulos ei ollut tavoitteiden mukainen. Osittain tulosta selittää alhainen sijoitustoiminnan tuotto, mutta kokonaisuudessaan vakuutustoiminnan tuotot eivät ole olleet riittäviä takaamaan kannattavuutta. Useiden liiketoiminta-alueiden tulos on kuitenkin hyvä. Skandinavian Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alue on 105,9 prosentin yhdistetyllä kulusuhteellaan pysynyt kehitystavoitteessaan. Suomen Henkilöasiakkaat- ja Yritysasiakkaat -liiketoiminta-alueiden yhdistetty kulusuhde on lähellä 100 prosenttia, samoin kuin Marin & Energy-toiminnossa. Eniten kehittämistoimia kohdennetaan Skandinavian Henkilöasiakkaat- ja Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueille kaikissa Pohjoismaissa. Pyrimme päättäväisesti alentamaan kustannuksia, hinnoittelemaan järkevästi ja vahvistamaan johdon tulosvastuuta. Ifin rakennetta on kehitetty merkittävästi vuoden 1999 jälkeen, ja tällä hetkellä sillä on johtava asema useissa Pohjoismaissa. Norjan Henkilöasiakkaat-liiketoiminta-alueen jakelu on uudistettu. Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alue Skandinavian maissa hoitaa nyt merkittävän osan pienasiakkaista puhelin- ja vahinkokeskusten kautta. Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueella captive-vakuutuksen kannattavuus on parantunut ja asiakasyritysten kannattavuusselvityksiä on lisätty. Meri- ja energiavakuutusten ohjeistoa on tarkennettu ja vakuutuskantaa karsittu. Useat hinnoittelu- ja riskienvalintaprojektit ovat parantaneet vakuutusosaamistamme. Suomessa Ifillä on erinomainen markkina-asema ja kannattavat Henkilöasiakkaat- ja Yritysasiakkaat -liiketoiminnot. Hyödymme paljon siirtämällä paikallista osaamista muihin pohjoismaihin. Myös Ifin suuri koko tuo merkittäviä synergiamahdollisuuksia erityisesti tietotekniikassa. Sammon vahinkovakuutustoimintojen integrointi on sujunut hyvin. Kaikilla liiketoiminta-alueilla on nyt pohjoismaiset organisaatiorakenteet ja johtajat. Toukokuun loppuun mennessä kaikkien työntekijöiden asema uudessa organisaatiossa on määritelty. Uusi konsernijohto keskittyy ydinliiketoimintaan ja hyvän kannattavuustason saavuttamiseen nopeasti. Tärkeä tavoite on kustannustietoisen yrityskulttuurin luominen. Tämän tavoitteen mukaisesti konsernitoimintoja on karsittu, hankintakäytäntöjä on muutettu ja tietotekniikkakuluja valvotaan tarkasti. Yksityiskohtaiset rahoitussuunnitelmat on saatu valmiiksi, ja näihin suunnitelmiin sidotut, kaikille johtajille tarkoitetut kannustimet on otettu käyttöön. Meillä on yli 3,5 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa. Menestyksemme avain on siinä, että tarjoamme heille markkinoiden johtavia tuotteita ja erinomaista palvelua myös jatkossa." Osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan englanniksi osoitteessa www.if-insurance.com. Lisätietoja Helena Dyrssen, puh: +46 8 788 23 35 Yhteydet Suomessa Anja Talasmo, puh. 010 514 4027 Puhelinkonferenssi järjestetään 21.5.2002 klo14.00 Ruotsin aikaa. Lisätietoja sisältävä englanninkielinen kutsu on julkaistu Internet- osoitteessa www.if-insurance.com. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/21/20020521BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/21/20020521BIT00260/wkr0002.pdf

Yrityksestä

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, jolla on noin 3,6 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Ifissä on 6 900 työntekijää ja yhtiö kuuluu Sampo-konserniin.

Tilaa