Vuoden 2002 2. neljänneksen tulos

Vuoden 2002 2. neljänneksen tulos * Yhdistetty kulusuhde vuoden alusta 107,8 % (109,4 % pro forma) * Ydinliiketoiminnan kehitys jatkunut suotuisana * Pörssikurssien lasku heikensi sijoitustuottoja * Liiketulos oli vuoden alusta 1 646 miljoonaa Ruotsin kruunua tappiollinen * Kustannussuhde vuoden alusta 29,9 % (31,1 % pro forma) * Sijoitustuotto vuoden alusta 0,3 % (vuotuinen tuotto 0,6 %) * Vakuutustoiminnan nettokassavirta 1 659 miljoonaa Ruotsin kruunua IF-KONSERNIN TULOS 2. 2. 1- 1-6/2001 Tilikausi neljänn neljännes 6/2002 pro forma 2001 es 2002 2001 pro forma pro forma Vakuutusmaksutulo 8 891 7 910 23 493 20 587 34 700 Liikevoitto, sis. 329 108 97 169 -1 248 normalisoidut sijoitukset1) Liikevoitto2) -1 105 ei -1 646 ei ei saatavilla saatavilla saatavill a Yhdistetty kulusuhde 104,4 % 108,1 % 107,8 % 109,4 % 113,1 % 1) Virallisen tuloksen lisäksi If ilmoittaa normalisoituihin sijoitustuottoihin perustuvan liikevoiton sekä virallisen sijoitustuottoihin perustuvan liikevoiton. Tätä menetelmää käytetään siksi, että osakesijoitukset on kirjattu täydestä markkina-arvostaan tuloslaskelmaan, jolloin osakkeiden tuottojen lyhyen aikavälin heilahtelut vaikuttavat viralliseen liikevoittoon. Vuoden 2002 toisen neljänneksen normalisoitujen sijoitustuottojen laskenta perustuu Ifin käyttämään sijoitusjakaumaan, jolloin sijoitustuotto-oletus kiinteätuottoisille sijoituksille on 5,0 prosenttia, osakkeille 7,7 prosenttia ja muille sijoituksille 6,1 prosenttia. 2) Todelliset luvut vuodelta 2001 eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2002 todellisiin lukuihin tammikuussa 2002 toteutetun Sammon ja Ifin välisen fuusion vuoksi. Konsernijohtaja Torbjörn Magnussonin katsaus: "Toimenpiteitä kannattavuuden ja tulosvastuun parantamiseksi on jatkettu toisen vuosineljänneksen aikana. Liiketoiminta-alueiden vakuutustulos on jatkanut nousuaan erityisesti Henkilöasiakkaat- sekä Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueilla Skandinaviassa. Yhdistetty kulusuhde oli 104,4 prosenttia, kun se ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 111,3 prosenttia. Oikeudenmukainen hinnoittelu, riskivalinta sekä toimenpiteet kustannustehokkuuden nostamiseksi ovat tuottaneet suunnitellun tuloksen. Olemme määritelleet mahdollisia lisäkustannussäästöjä useilla alueilla. Suurilla asiakassegmenteillä sovelletaan nyt oikeudenmukaista hinnoittelua. Palvelusopimuksia on neuvoteltu uudelleen, sponsorointitoimintaa on uudelleenarvioitu ja henkilökunnan vähennykset etenevät suunnitellulla tavalla. Olemme lisäksi päättäneet tuottaa itse joitakin aiemmin ulkoistettuja ydintukitoimintojen palveluita. IT-kustannuksia valvotaan tarkasti, ja olemme jo toteuttaneet pohjoismaisia synergiaetuja IT- kehittämisessä. Maailmanlaajuisesta osakemarkkinoiden laskusta johtuen sijoitustuotot ovat vain niukasti positiiviset huolimatta kohtuullisen suotuisasta varojen kohdentamisesta ja vertailulukuja paremmasta tuloksesta. Tämän takia If-konsernin liiketappio on suurehko. Sammon vahinkovakuutustoimintojen integroimista Ifiin on jatkettu. Jokaiselle ifläiselle on nyt määritelty oma asemansa pohjoismaisessa organisaatiossa. Henkilökunta Sammon entisestä Ruotsin toimipaikasta on siirtynyt Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueelle ja Marine & Energy - toimintoon. Ifin Suomen sivuliikkeen henkilökunta on siirtynyt uuteen If- organisaatioon Suomessa. Vuonna 2001 näkyvissä ollut pohjoismaisten vahinkovakuutusmarkkinoiden keskittymiskehitys on jatkunut vuoden 2002 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tämä on nähtävissä erityisesti Suurasiakkaat-liiketoiminta- alueella. Jokapäiväisiin palvelutilanteisiin panostamalla sekä tuotteita ja palveluja kehittämällä haluamme varmistaa edellytykset yhä asiakaslähtöisemmälle toiminnalle. Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alue on perustanut korvauskeskuksia Suomeen parhaiden pohjoismaisten käytäntöjen pohjalta. Tällaisten korvauskeskusten käyttö lisääntyy kaikissa toimipisteissämme. Lopuksi haluan kommentoida sijoitustuottojen ja hinnoittelun välistä suhdetta. Hinnoittelemme vakuutuksemme ottamalla huomioon pitkäaikaiset sijoitustuotot, mutta emme nosta maksuja välittömästi osakemarkkinoiden laskun vuoksi. Jatkamme turvallisuuden ja vakauden tarjoamista asiakkaillemme myös vakuutusten hinnoittelussa." Osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan englanniksi osoitteessa www.if-insurance.com. LISäTIETOJA Helena Dyrssen, puh: +46 8 788 23 35 YHTEYDET SUOMESSA Anja Talasmo, puh. 010 514 4027 Puhelinkonferenssi järjestetään 13.8.2002 klo14.00 Ruotsin aikaa. Lisätietoja sisältävä englanninkielinen kutsu on julkaistu Internet-osoitteessa www.if- insurance.com. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00110/wkr0002.pdf

Yrityksestä

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, jolla on noin 3,6 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Ifissä on 6 900 työntekijää ja yhtiö kuuluu Sampo-konserniin.

Tilaa