Fortum aloittaa ilmastokampanjan

Fortum käynnistää helmikuussa näkyvän ilmastonmuutokseen liittyvän kampanjan Suomessa. Välineinä ovat televisio, radio, ulkomainokset ja Internet, jossa tarjotaan tietoa ja neuvoja ilmastonmuutosta hillitsevistä toimenpiteistä.

- Fortum suhtautuu ilmastonmuutokseen vakavasti. Haluamme tuoda esille toimenpiteitä, joilla yritykset ja yksityiset henkilöt voivat hillitä ilmastonmuutosta. Luonnollisesti tuomme esille myös Fortumin ilmasto-tekoja, kertoo Fortumin brändijohtaja Susanna Serlachius-Pressler.

Suomalaisten huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista maapallon tulevaisuuteen on kasvava, ja energiayhtiöillä on ilmastonmuutoksen torjunnassa merkittävä rooli. Valtaosa kasvihuoneilmiötä aiheuttavista päästöistä, kuten hiilidioksidipäästöistä, syntyy energiantuotannossa ja -käytössä.

Fortum on alansa edelläkävijä Euroopassa
Fortum on eurooppalaisten energiayhtiöiden edelläkävijöitä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, ja se on asettanut itselleen ilmastotavoitteet tuleville vuosille. Yhtiö on 2000-luvulla investoinut ilmastomyötäiseen tuotantoon noin 7 miljardia euroa, minkä ansiosta suurin osa, viime vuosina 84–93 %, sähköstä tuotetaan päästöttömästi. Fortum on myös Pohjoismaiden suurin ympäristösähkön myyjä.

- Suomen Luonnonsuojeluliiton vaatimukset täyttävästä Norppasähköstä yli 90 % toimittaa Fortum. Uskomme, että osuus kasvaa, sillä asiakkaat kysyvät yhä aktiivisemmin ympäristötuotteitamme, sanoo Fortumin ympäristöpäällikkö Kari Kankaanpää.

Lämmöntuotannossaan Fortum panostaa biopolttoaineiden jatkuvaan lisäämiseen. Sen biopolttoaineilla tuotetulla lämmöllä on myös Suomen Luonnonsuojeluliiton Norppa-merkki.

Fortum on ainoa pohjoismainen sähkö- ja lämpöyhtiö kestävän kehityksen Dow Jones Sustainability -indeksissä. Lisäksi se sai hiljattain Best in Class -tunnustuksen ja nimityksen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi norjalaisen pankkikonsernin Storebrandin maailmanlaajuisessa arviossa

Fortumin Internet-sivuilta www.fortum.fi saa tietoa myös muista vaikutusmahdollisuuksista, kuten ekotehokkuudesta ja energiansäästömahdollisuuksista kotona.

Fortum Oyj
konserniviestintä


Lisätietoja:
Susanna Serlachius-Pressler, brändijohtaja, Fortum Oyj, 050 45 25226
Kari Kankaanpää, ympäristöpäällikkö, Fortum Oyj, 050 45 32330

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa