Fortum aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous antoi 16. maaliskuuta 2006 yhtiön hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden takaisinostoon. Hallitus on päättänyt aloittaa osakkeiden takaisinoston aikaisintaan 8. kesäkuuta 2006, ja hankinta jatkuu toistaiseksi. Omia osakkeita ostetaan takaisin yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Enimmäismäärä on 35 miljoonaa osaketta, hankintaan käytettävät varat eivät saa ylittää 500 miljoonaa euroa. Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön hankkimat osakkeet mitätöidään joko alentamalla osakepääomaa yhtiökokouksen päätöksellä tai alentamatta osakepääomaa Fortumin hallituksen päätöksellä edellyttäen, että syyskuussa 2006 voimaan astuvaksi ehdotettu uusi osakeyhtiölaki antaa hallitukselle tämän oikeuden. Fortum Oyj Carola Teir-Lehtinen viestintäjohtaja Lisätietoja: Jouni Huttunen, Head of Treasury Management, Fortum Oyj, 050 452 4649

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa